Saopćenje Fondacije “Mulla Sadra”

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio. (El-Ahzab, 70-71)

 

Poštovani čitaoci, unatoč pojašnjenju Ureda za odnose s javnošću Fondacije “Mulla Sadra” u BiH objavljenom 23. januara 2014. godine u vezi s člankom objavljenim na web-stranici ove Fondacije pod naslovom “Sakupljanje i objedinjavanje Kur'ana” (preuzetim iz knjige Uvođenje u kur'anske znanosti autora Mohammada Hadija Ma'refata, jednog od priznatih i afirmiranih autoriteta iz oblasti kur'anskih znanosti i tefsira, objavljene u Fondaciji “Mulla Sadra”, a koja je i u listu “Preporod”, broj 15/1001 od 1. augusta 2013. godine, naišla na topao prijem), očigledno je da se pogrešna razumijevanja ovog članka i dalje nastavljaju. Radi rasvjetljavanja situacije i otklanjanja sumnji koje su se pojavile kod javnog mnijenja, smatramo neophodnim da uvaženim čitaocima još jednom ukažemo na određene činjenice u vezi s datim tekstom.

Kao što smo ukazali i u prethodnom pojašnjenju, u spornom tekstu se apsolutno nigdje ne govori o iskrivljivanju Kur'ana. S obzirom na eksplicitan Božiji govor o čuvanju Kur'ana Časnog od bilo kakve vrste izmjena i iskrivljenja (El-Hidžr, 9), gotovo svi sunijski i šiijski učenjaci vjeruju u potpunost i u sačuvanost Kur'ana od bilo kakve izmjene i iskrivljenja. Naravno, rasprava o iskrivljivanju Kur'ana jedna je od laži i sumnji koje su kroz povijest islama uvijek bile aktualne. U tu laž su, nažalost, vjerovali i neki šiijski i neki sunijski učenjaci te bi se i za jedne i za druge mogli navesti primjeri. S druge strane, srećom, i brojni šiijski i sunijski učenjaci kroz povijest islama napisali su mnogobrojne knjige i poslanice u kojima odbacuju to pogrešno vjerovanje. Naprimjer, allame Tabatabai u tefsiru El-Mizan i ajetullah Hui u jednom posebnom poglavlju El-Bejana, knjige koju je objavila Fondacija “Mulla Sadra”, čvrstim kur'anskim, hadiskim i racionalnim dokazima odgovaraju na razne sumnje koje se iznose u pogledu iskrivljenosti Kur'ana i odlučno ih opovrgavaju. Poglavlje iz vrijedne knjige ajetullaha Huija El-Bejan i druge članke koji negiraju i odbacuju iskrivljivanje Časnog Kur'ana možete pronaći na web-stranici Fondacije “Mulla Sadra”.

Dakako, jasno je da znanstvena pitanja po svojoj biti podliježu kritici, analizi i revidiranju, što je činjenica koju smo uvijek isticali i na koju smo pozivali sve znanstvenike. Zato se radujemo svakoj vrsti racionalne, znanstvene i objektivne kritike koja će biti na tragu jedinstva islamskog ummeta.

Isto tako, smatramo neophodnim ukazati na to da ukoliko se neka osoba ili skupina iz islamskog ummeta ne slaže s nekom drugom osobom ili skupinom u vezi s nekim pitanjem, bilo bi dobro da u skladu s nalozima Kur'ana i Sunneta prije nego što počne stvarati predodžbe o kojekakvoj zavjeri i prije unošenja nemira u javno mnijenje prvo pokuša u jednom bratskom ozračju otkloniti pozadinu neslaganja i ne kaljati sveto područje nauke, znanja i istraživanja neakademskim rječnikom, čime bi se sačuvala čast pera, Kur'ana i tefsira.

Na kraju, uz puno uvažavanje vjerskog senzibiliteta i centralne uloge Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u pogledu pitanja o dragom nam islamu, kao što smo obznanili i u saopćenju od 26. augusta 2013. godine, radi sprječavanja događanja sličnih nesporazuma mi smo i dalje spremni prihvatiti prisustvo predstavnika Islamske zajednice u Savjetodavnom vijeću Fondacije “Mulla Sadra” i objeručke prihvatiti njihova mišljenja i mišljenja svih učenjaka i intelektualaca u Bosni i Hercegovini.

 

U Sarajevu, 7. 2. 2014.                                                          

Ured za odnose s javnošću Fondacije “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini

 

 

 

 

Pitanja i odgovori