Vjerovjesnici i usmjeravanje životinjske prirode

Sukûni prenosi od Imama Sadika da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., poslao jedan odred vojske (u boj), a kada su se oni vratili rekao je: “Merhaba (dobrodošla) skupini koja je obavila mali džihad, a kojoj predstoji veliki džihad!” Neko upita: “O, Allahov Poslaniče! Šta je to veliki džihad”, na što on odgovori: “Borba sa nefsom [dušom, samim sobom].”

Znaj da je moguće da moć uma, srdžba i strast budu od vojske Milostivog i čovjeku donesu blaženstvo i sreću, naravno, ako ih budeš pokorio zdravom razumu (akle selim) i vjerovjesnicima. Također, moguće je da budu od šejtanove vojske, ako ih prepustiš samima sebi, a moći uma prepustiš vlast nad drugim dvjema moćima. Treba reći i to da ni jedan od vjerovjesnika, mir s njima, nije u potpunosti stao ispred strasti, srdžbe i moći uma. I niti jedan pozivatelj ka Bogu do sada nije rekao da strasti treba u potpunosti umrtviti, plamen srdžbe u potpunosti ugasiti, a odbaciti upravljanje moći uma. Zapravo, oni su govorili da ih treba kontrolirati kako bismo obavljali svoje dužnosti pod okriljem mjerila razuma i Božijeg zakona. Jer svaka od ovih moći želi uraditi svoj posao i doći do svog cilj, čak i ako to podrazumijeva stvaranje nereda i haosa. Naprimjer, životinjska duša uronjena u svoje strasti želi, ničim nesputana, ostvariti svoj cilj, čak i ako to podrazumijeva blud s udanom ženom u Kabi. Duša kojom srdžba vlada tvrdoglavo želi uraditi ono što ona naumi, čak i ako to podrazumijeva ubistvo vjerovjesnika i Božijih prijatelja. Duša kojom vlada šejtanska moć uma želi uraditi svoj posao koliko god da to vodilo neredu na Zemlji.

Vjerovjesnici, mir s njima, došli su, donijeli zakone, njima su objavljene nebeske knjige da bi spriječili potpunu neograničenost i pretjerivanje čovjekove prirode i da bi njegovu dušu uveli pod okrilje zakona razuma i Šerijata, kako bi je učinili isposnicom i kulturnom, da ne bi postupala izvan okvira mjerila razuma i Šerijata.

Prema tome, svaka duša koja svoja svojstva prilagodi Božijim zakonima i mjerilima razuma blažena je i pripada skupini spašenih. U suprotnom, neka zamoli Uzvišenog Allaha za utočište od nesreća, teškoća i tama koje je čekaju i od onih zastrašujućih oblika koji će biti njeni nerazdvojni sudruzi u Berzahu, u kaburu, na Sudnjem danu i u Džehennemu, kao i od posljedica svojih ustaljenih svojstava i lošeg morala koji su neodvojivi od nje.

 

Izvor: Ruhullah Musavi Homeini, Tumačenje 40 hadisa, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2018., s perzijskog preveli: Amar Imamović i Lutfi Akbaš.

Pitanja i odgovori