O išaretu na neke od unutarnjih moći

Znaj da je Uzvišeni Gospodar rukom Svoje moći i mudrosti stvorio moći u skrivenom svijetu i unutrašnjosti duše koje donose mnoštvo koristi. Ono o čemu mi raspravljamo u vezi s time jesu tri moći: moć uma, moć srdžbe i moć strasti. Brojne su koristi ovih moći koje su naveli učenjaci za očuvanje vrste, jedinke te za izgradnju Ovog svijeta i Ahireta. 1500 personal loan bad credit. Mi se sada nećemo na to osvrtati. Ono na što moram ovdje ukazati jeste činjenica da su ove tri moći izvor svih lijepih i ružnih ustaljenih svojstava, kao i svih skrivenih melekutskih oblika. Šire pojašnjenje navedenog glasi da čovjek na Ovom svijetu posjeduje ovosvjetski mulki oblik, koji je Uzvišeni Gospodar stvorio u savršenoj ljepoti i predivnom skladu i koji je umove svih filozofa i velikana ostavio zapanjenim.

Znanost anatomije još nije uspjela doći do potpune spoznaje i uvida o njemu. Gospodar je čovjeka izdvojio i odlikovao ga među svim stvorenjima lijepim skladom i pojavom. Isto tako čovjeku je darovao i skriveni melekutski oblik, koji u svijetu nakon smrti slijedi ustaljena svojstva duše i unutarnje naravi, bilo da je riječ o svijetu Berzaha ili o Sudnjem danu. Ako čovjekova unutarnja narav i duboko ukorijenjena svojstva budu ljudska, i njegov melekutski oblik bit će ljudski. Međutim, ako njegova ustaljena svojstva duše ne budu ljudska, tada on neće ni imati ljudski oblik, ustvari, njegov melekutski oblik slijedi tu unutarnju narav i ta ustaljena svojstva. Naprimjer, ako u čovjeku nadvlada ustaljeno svojstvo strasti i životinjstva te vlast unutarnjeg carstva bude životinjska vlast, čovjekov melekutski oblik bit će na priliku neke od životinja koja odgovara njegovoj prirodi i ćudi. Ako čovjekovom nutrinom nadvlada svojstvo srdžbe i zvjerstva te vlast unutarnjeg carstva bude u rukama zvjerskog, čovjekov melekutski oblik bit će na priliku neke od zvijeri. Ako moć uma i šejtanstvo postanu ustaljeno svojstvo te čovjekova unutrašnjost poprimi ustaljena šejtanska svojstva, kao što su prevara, prevrtljivost, prenošenje riječi, ogovaranje, njegov melekutski oblik bit će na priliku jednog od šejtana koji odgovara njegovoj ćudi.

U nekim slučajevima moguće je da spoj dva ili više ustaljenih svojstava formira melekutski oblik. Taj oblik neće ličiti ni na jednu od životinja. Ustvari, poprimit će neobičnu formu, tako zastrašujuću, zapanjujuću i neskladnu da je ne možemo uporediti ni s čim na Ovom svijetu. Prenosi se od Allahova Poslanika, s.a.v.a., da će neki ljudi na Sudnjem danu biti proživljeni u obliku pored kojeg će majmuni i svinje biti lijepi.[1]

Moguće je čak da jedna osoba na Budućem svijetu bude imala i nekoliko oblika, jer Budući svijet nije poput ovoga gdje jedna stvar može primiti samo jedan oblik. Ovo je saglasno i s jasnom argumentacijom, što je pojašnjeno na određenom mjestu. Znaj da je mjerilo ovih različitih oblika, od kojih je jedan čovjek a preostali su neke druge stvari, vrijeme kada duša napušta ovo tijelo i pojavljivanje berzahskog carstva i nadvladavanje ahiretske vlasti, čiji je početak s Berzahom. U vrijeme napuštanja tijela ustaljeno svojstvo s kojim duša napušta Ovaj svijet određuje njen melekutski oblik koji će poprimiti. Taj oblik vide berzahske melekutske oči. I sâm on, kada otvori berzahske melekutske oči, vidjet će sebe bilo koji oblik da poprimi, ako bude imao očiju. Nije nužno da čovjek i na Ahiretu ima isti oblik kakav je imao na Ovom svijetu. Allah, dž.š., prenoseći riječi jedne skupine kada budu proživljeni na Sudnjem danu, kaže: “Gospodaru moj!” – upitat će – “zašto si me slijepa proživio kada sam vid imao?” “Evo zašto” – reći će On: “Znaci Naši su ti dolazili, pa si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.”[2]

O jadniče, imao si fizičke ovosvjetske oči, ali tvoja nutrina i duhovna dimenzija (Melekut) bili su slijepi, samo što si tek sada uvidio svoju sljepoću, a zapravo si oduvijek bio slijep. Nisi imao unutrašnje oči kojima se posmatraju Božija znamenja. O jadniče, ti imaš uspravan stas, lijepo lice i skladan ovosvjetski oblik. Mjerilo melekuta i skrivenog je nešto drugo! Trebaš steći unutarnju ustrajnost da bi na Sudnjem danu bio uspravnog stasa. Tvoja duša treba biti ljudska da bi i u Berzahu i na Sudnjem danu imao ljudski oblik. Ti misliš da je unutarnji i skriveni svijet, koji je Svijet razotkrivanja tajni i očitanja ustaljenih svojstava, poput ovog vidljivog svijeta u kojem su mogući miješanje i pogreške: tvoje oči, uši, ruke, noge i drugi udovi i organi – svi oni melekutskim jezikom, ustvari, po riječima nekih, svojim melekutskim oblicima, posvjedočuju sve ono što si uradio. Pazi se, dragi moj! Načuli uši srca svoga! Imaj visoka stremljenja! Smiluj se svom nesretnom stanju! Možda mogneš sebe dovesti u ljudski oblik i Ovaj svijet napustiti kao čovjek, pa ćeš biti od onih blaženih i spašenih. Nemoj misliti da su ove riječi samo savjeti i propovijedi. Sve ovo rezultat je demonstrativnih argumenata velikih mislilaca, otkrovenja isposnika te predaja od onih kojima je govor istinit i koji su bezgrješni.

 

Izvor: Ruhullah Musavi Homeini, Tumačenje 40 hadisa, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2018., s perzijskog preveli: Amar Imamović i Lutfi Akbaš.

 

[1] ‘Ilmul-jaqîn, sv. 2., str. 901

[2] Tâ Hâ, 20:125-126.

Pitanja i odgovori