Isključivost

Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spus­tio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih bo­gobojaznošću, a oni i jesu najpreči za to, a Allah sve zna.[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek koji je isključiv, ili su prema njemu isključivi, odvezao je omču vjerovanja sa svoga vrata.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “U čijem srcu bude isključivosti koliko i zrno gorušice, proživjet će ga Allah Uzvišeni na Sudnjem danu sa bedu­inima mnogobošcima.”[3]

Poslanik, s.a.v.a.: “Nije od nas ko poziva isključivosti, nije od nas ko ratuje zbog isključivosti i nije od nas ko umre u isključivosti.”[4]

Imam Ali, mir s njim, u karanju Iblisa, l.a.: “Obuzela ga je uzne­senost stvorenosti nad Ademom, ushitio se nad njim zbog pori­jekla svoga. Tako, taj neprijatelj Božiji zaista je vođa zagriženih i preteča oholih. On je postavio temelje pristrasnosti i isključivosti, prepirao se sa Allahom u vezi sa veličinom, obukao je na sebe odjeću gordosti, a ski­nuo odjeću poniznosti.”[5]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, kada je bio upitan o pristrasnosti: “Pristrasnost zbog koje je čovjek grješan je da zle ljude iz svoga naroda smatra boljim od dobrih ljudi iz drugog naroda. Nije pristras­nost da čovjek voli svoj narod; pristrasnost je, međutim, da čovjek po­maže svome narodu u nasilju.”[6]

Pohvaljena pristrasnost

Imam Ali, mir s njim: “U slučaju da uznositosti mora biti, pa neka to bude uznositost u odličjima ćudorednim i pohvalnim djelima i cijenjenim stvarima kojima su se odlikovali dostojanstveni i plemeniti glavari porodica i plemena arapskih, privlačnim držanjem, mislima uzvišenim, položajem uglednim i učincima i djelima pohvaljenim. Usljed toga, ushićujte se pohvalnim odlikama, kao što su čuvanje susjedstva, ispunjavanje sporazuma, poslušnost česti­tome, suprotstavljanje oholosti, širenje darežljivosti, uzdržavanje od ružnih djela, smatranje proljevanja krvi velikim, pravednost prema lju­dima, savladavanje srdžbe i izbjegavanje širenja smutnje po Zem­lji.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Ukoliko ne možete ne biti uznositi, iskoristite taj žar u podržavanja Istine i pružanja pomoći onima kojima je nanesena ne­pravda.”[8]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Feth, 26.

[2] El-Kafi, 2/308/2.

[3] Isto, 2/308/3.

[4] Sunenu Ebi Davud, 5121.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[6] El-Kafi, 2/308/7.

[7] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[8] Gureru-l-hikem, 3738.

Pitanja i odgovori