Komentar sure Jasin

Težnja komentatora ovog Komentara časne sure jeste, doista, da Ja-Sin postane SRCE cijeloga islamskoga UMMETA, svakoga muslimana i muslimanke, kao što je rekao Časni Poslanik, ‘alejhi-s-salatu ve-s-selam: “Volio bih, da ona (sura Ja-Sin) bude u srcu svakog čovjeka iz moga ummeta.”

 

Pitanja i odgovori