Poruka poštovanog ajatollaha Hameneija hodočasnicima Svete Božije kuće

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

Neka je svaka hvala Bogu, Jedinom Gospodaru svih svjetova, i neka su blagoslovi i pozdravi velikom Poslaniku islama, odabraniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i njegovim izvrsnim drugovima.

Ibrahimovski proglas ljudima da hodočaste Kabu i njegov sveopći poziv ponovno je iz dubine povijesti obznanjen cijelom čovječanstvu, pobuđujući zanos i oduševljenje u spremnim, i Boga svjesnim, ljudskim srcima.

Taj svjetski proglas upućen je svakom ljudskom biću: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ / i oglasi ljudima hadž[1], da hodočaste Kabu, koja im je blagoslovljeni domaćin i koja je putokaz svakom čovjeku;

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.[2]

Kaba kao središnje mjesto i glavna okosnica pažnje svih muslimana svijeta, zajedno s ceremonijom hodočašća, kao paradigmom raznolikih obzorja islamskoga svijeta, može poslužiti uzdizanju ljudske zajednice i ozdravljenju i sigurnosti svih ljudi svijeta. Hodočašće Kabe može doprinijeti duhovnom uzdignuću i unapređenju mentalnog i moralnog stanja cijelog čovječanstva, što je vitalna potreba današnjeg čovjeka. Hodočašće Kabe, također,  može onesposobiti i poništiti učinak svih projekata sila oholosti i cionizma, usmjerenih ka moralnom kolapsu današnjeg i sutrašnjeg čovjeka.

Uvjet za ovu globalnu učinkovitost jest to da muslimani najprije sami ispravno percipiraju okrepljujuće poruke hodočašća i da sva svoja htijenja usmjere ka njegovoj realizaciji. Dva glavna stuba poruka hadža jesu jedinstvo i duhovnost. Jedinstvo i duhovnost garancija su materijalnog i duhovnog napretka islamskog svijeta i planetarnog sjaja njegove svjetlosti.

Jedinstvo znači idejnu i praktičnu povezanost, znači zbližavanje srca, misli i orijentacija, znači naučnu i iskustvenu sinergiju, znači ekonomsku povezanost islamskih zemalja, znači povjerenje i saradnju muslimanskih vlasti, znači uzajamno pomaganje naspram neupitnih i zajedničkih neprijatelja.

Jedinstvo znači onemogućavanje neprijateljskih planova da međusobno suprotstave islamske pravce, ili raznovrsne nacije, rase, jezike, i kulture u islamskom svijetu. Jedinstvo znači međusobno upoznavanje muslimanskih naroda uspostavljanjem neposrednih veza, razgovorom i učestalim susretima, a ne posredstvom neprijateljskih predodžbi, čiji je cilj izazivanje smutnje. Jedinstvo znači da se ljudi upoznaju o uzajamnim mogućnostima i kapacitetima i onda da naprave program njihovog zajedničkog iskorištavanja. Jedinstvo znači to da znanstvenici i univerziteti u islamskom svijetu jedni drugima pruže ruku saradnje, da učenjaci islamskih mezheba jedni druge gledaju s lijepim mišljenjem, tolerancijom i poštenjem, te da imaju sluha jedni za druge, da društvena i znanstvena elita u svakoj zemlji i u svakom mezhebu ljude upozna sa zajedničkim interesima i da ih ohrabruje u pravcu suživota i bratstva.

Jedinstvo također znači to da politički i kulturni predvodnici u islamskim zemljama konsolidiraju aktivnosti da bi se pripremili za predstojeće uvjete svjetskog poretka, da sami svojom voljom i inicijativom odrede dostojan položaj islamskog ummeta u novom iskustvu svijeta koje je prepuno prilika i prijetnji, da ne dozvole ponavljanje gorkog iskustva “političkog i teritorijalnog inženjeringa na zapadu Azije u režiji zapadnih zemalja u periodu nakon Prvog svjetskog rata”.

Duhovnost znači unapređenje vjerskog morala. Magija morala bez vjere, koju su duže vrijeme promovirali zapadni idejni tvorci, doživljava svoju konačnicu upravo u ovom neobuzdanom moralnom sunovratu na Zapadu, kojem su svi u svijetu svjedoci. Čovjek se treba podučavati duhovnosti i moralu uzimajući lekciju iz obreda hodočašća Kabe, iz jednostavnosti u stanju posvećenosti (ihramu), iz negacije iluzornih prednosti, iz riječi: وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ / a nahranite i siromaha ubogog![3], i iz riječi: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ / nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža.[4], i iz kruženja cijelog ummeta oko središta vjere u Boga Jednoga, iz kamenovanja šejtana i iz odricanja od mnogobožaca.

Draga braćo i sestre hodočasnici! Priliku hodočašća Kabe iskoristite za duboko promišljanje o tajnama i simbolici ove jedinstvene vjerske dužnosti i učinite je zalogom za cijeli svoj život. Jedinstvo i duhovnost danas su više nego ranije izloženi neprijateljstvu i opstrukciji sila arogancije i cionizma. Amerika i druge sile arogancije žestoko se opiru jedinstvu muslimana, međusobnom razumijevanju muslimanskih nacija, država i vlada, te religioznosti i pobožnosti mladih naraštaja u ovim nacijama i svim raspoloživim sredstvima nastoje da to suzbiju. Dužnost svih nas i svih naših nacija i vlada jeste postojanost naspram ovog podlog američkog i cionističkog plana.

Od Boga, Koji sve zna i sve može, pomoć i podršku tražite. U sebi jačajte ćud odricanja od mnogobožaca i sebe smatrajte obaveznim u pogledu promoviranja i produbljivanja tog načina ponašanja u svojoj životnoj sredini.

Želim uspjeh svima i primljen i plodonosan hadž molim od Boga Uzvišenoga hodočasnicima iz Irana i hodočasnicima drugih zemalja, i svima uslišanu dovu hazreti Mehdija.

Neka je mir vama i Božija milost.

Šesti zul-hidždže, 1444.

25. juni, 2023.

[1] Sura al-Hadždž, dio 27. ajeta.

[2] Sura Ali-Imran, ajet 96.

[3] Sura al-Hadždž, dio 28. ajeta.

[4] Sura al-Baqara, dio 197. ajeta.

Pitanja i odgovori