Vlast

Imam Ali, mir s njim, u vezi s haridžijama kaže: “Oni izjavljuju da nema potrebe za vlašću! Međutim, nužno je da postoji zapovjednik pod čijim će okriljem raditi vjernici, a bestidnici se okoristiti.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Ljude će promijeniti ili čestit zapovjednik ili bestidnik.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Muavija će vas sigurno ubrzo nadvladati!” Upitaše: “Zašto onda ratujemo sa njime?” Odgovori: “Ljudi moraju imati zapovjednika, bilo da je on čestit ili bestidnik.”[3]

Imam Ali, mir s njim, o harurijama (haridžijskoj frakciji) koji su govorili: “Presuda pripada jedino Bogu”, primijetio je: “Da, presuda pripada jedino Bogu, a na Zemlji također postoje vladari. Međutim, oni kažu: ‘Nema potrebe za upravljanjem’, a narod ne može bez upravljanja. Pod okriljem njega vjernik radi, nevjernik i besramnik se naslađuju, a Allah u tom vremenu upotpunjuje svoju odredbu.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Narod ne može izbjeći zapovjednika, bilo da je on čestit ili besramnik. Pod njegovim okriljem vjernik djeluje, nevjernik se naslađuje, a Allah u tom vremenu uspostavlja sudbinu svakoga čovjeka. Uz pomoć njega prikuplja se porez, ratuje se protiv neprijatelja, osiguravaju se putevi. Uz pomoć njega se uzima od snažnih i daje slabijim. Dobročinitelj se odmara i vlada sigurnost od bestidnika.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Divlji lav je bolji od nepravednog vladara, a nepravedni vladar je bolji od neprekidne smutnje.”[6]

Ebu-l-Buhteri: “Jedan čovjek je ušao u džamiju i rekao: ‘Nema presude osim Božije!’ Potom drugi reče: ‘Nema presude osim Božije!’ Reče Ali: ‘Nema presude osim Božije. Zaista, Božije obećanje je istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju. Vi ne razumijete ono što oni govore. Govore da nema vlasti. O ljudi, neće vam urediti poslove niko osim zapovjednika, bilo dobročinitelja bilo bestidnika!’ Rekoše: ‘Što se tiče dobrog, znamo, ali zašto bestidnik?’ Odgovori: ‘Vjernik se bavi svojim poslom, bestidnik ostvaruje svoju korist, Allah uspostavlja sudbinu, putevi vam postaju sigurni, trgovine vam rade, skuplja se porez, vodi se borba protiv neprijatelja, osigurava pravo slabijeg kod snažnijeg od vas.’”[7]

Vladavina zlih ljudi

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uvijek kada vam zapovjednici budu časni ljudi, bogati darežljivi, a poslove budu rješavali dogovorom, bit će vam bolje na zemlji nego u njenoj utrobi. A kada vam zapovjednici budu loši ljudi, bogataši škrti, a poslove vam budu vodile žene za vas će biti bolja utroba zemlje nego da ste na njenoj površini.”[8]

 

Vrijednost vlasti

Imam Ali, mir s njim, Ibn Abbasu kada je ušao kod njega dok je šio sandalu i rekao: “Skupile su se hadžije da čuju tvoje riječi”, reče: “Tako mi Boga, draže su mi ove sandale od vlasti nad vama, osim kada promičem pravdu i suzbijam nepravdu ili uklanjam neistinu.”[9]

Imam Ali, mir s njim, Ibn Abbasu: “Zapovjednik pravovjernih mi je rekao: ‘Kolika je vrijednost ove sandale?’ Odgovorih: ‘Nema nikakve vrijednosti!’ Potom reče: ‘Tako mi Boga, draža mi je ona nego upravljanje vama, osim kada promičem pravdu i suzbijam nepravdu!’”[10]

Imam Ali, mir s njim, u pismu Ibn Abbasu: “Nemoj da ti korist od zapovijedanja bude imetak ili smirivanje srdžbe, već uklanjanje nepravde i uspostavljanje pravde!”[11]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] Nehdžu-s-se‘ade, 2/333.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 14286.

[3] Isto, 14366.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 31567.

[5] El-Bihar, 75/358/72.

[6] Isto, 75/359/74.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 31618.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 36; Sunenu-t-Tirmizi, 2192.

[9] El-Menakibu libni Šehr Ašub, 2/101.

[10] Nehdžu-l-belaga, govor 33.

[11] El-Bihar, 40/328/10.

Pitanja i odgovori