Uznemiravanje

Uznemiravanje

Imam Sadik, mir s njim: “Tako mi Boga, dobri su spašeni! Da li znaš ko su oni? To su oni koji neće nanijeti štetu ni mravu.”[1]

Uznemiravanje vjernika

A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i očigledan grijeh.[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uznemiri vjernika, sigurno je i mene uznemirio.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pogleda vjernika tako da ga zastraši, Uzvišeni Allah će njega zastrašiti na Dan kada neće biti hlada mimo Njegova hlada.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko rastuži vjernika pa mu potom pokloni cijeli svijet, to mu neće biti otkup od grijeha niti će biti za to nagrađen.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Rekao je Uzvišeni Bog: ‘Obznanjen je od Mene rat onom ko uznemirava Moga roba vjernika.’”[6]

Uzdržavanje od uznemiravanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzdrži se od uznemiravanja ljudi jer je to dobro djelo koje činiš sebi.”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko uzdrži ruku od ljudi – samo je jednu ruku uzdržao, a oni će od njega uzdržati mnoge ruke.”[8]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] Tefsiru-l-Kummi, 2/146.

[2] El-Ahzab, 58.

[3] El-Bihar, 67/72/40.

[4] Isto, 75/150/13.

[5] Isto, 75/150/13.

[6] El-Kafi, 2/350/1.

[7] El-Bihar, 75/54/19; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 21369.

[8] El-Hisal, 17/60.

Pitanja i odgovori