El-Bejan – Uputa u tumačenje Kur'ana

Knjiga El-Bejan, koju je napisao ajetullah sejjid Ebul-Kāsim el-Hūi – Allah mu se smilovao! – svrstava se među najvažnija djela koja su uspostavila temeljni prostor za osnove tumačenja Kur'ana Časnog i kur'anskih znanosti. Još od prvog izdanja ove knjige pa sve do danas, kur'anske i islamske studije prihvataju ovo djelo i izučavaju ga, a sve zbog snažnih stavova i pravovaljanih pogleda o najvažnijim kur'anskim pitanjima, o kojima općenito postoje različita mišljenja.

Pitanja i odgovori