Mladi, razum i osjećanja 1

Porast maloljetničke delikvencije, kriza odgoja mladih, dezorijentiranost moderne pozitivističke pedagogije i njena lutanja kroz bespuća savremenog načina života činjenice su koje priznaje svaki ozbiljan čovjek i iskreni i upućeni stručnjak. U svom djelu Felsefi nam rasvjetljava dileme savremenog pristupa odgoju mladih, nudeći nam rješenja za sva bitna pedagoška pitanja, rješenja koja su potvđena razumom, praksom, naučnim, pedagoškim i psihološkim istraživanjima, a iznad svega Kur'anom i sunnetom, kao nadvremenskim svjetionicima koji obasjavaju životne puteve čovjeka, bez obzira gdje se nalazio i u kom vremenu živio, vodeći ga sigurnim putem do njihove ovosvjetske i onosvjetske sreće i uspjeha.

Pripovjedački karakter knjige također će zadovoljiti širi krug čitateljstva i učiniti im ovo djelo čitkijim i prijemčivijim.

Kroz knjigu Felsefija vi, mladi, upoznajte sami sebe, a vi, odrasli, upoznajte svoje mlade. Upoznajte njihove žudnje, nagone i potrebe. Naučite kako da kontrolišete sebe i svoju dušu nepokolebljivom snagom vjere. Naučite da razumijevate vaše mlade. Naučite kako da im pomognete da iz turbulentnog perioda puberteta izađu kao snažne, stabilne, sposobne i korisne osobe koje će biti ukrašene najljepšim ukrasom, ukrasom vjere i ljudskosti.

Pitanja i odgovori