Koraci ka samoizgradnji 1

Nema sumnje da svi želimo sreću, a da bismo ostvarili taj uzvišeni cilj, nemamo drugog puta osim pročišćenja duše, tj. stjecanja plemenitih osobina i vrlina te izbjegavanja poroka. Svi veliki poslanici prošli su tim putem i pozvali na njega tražitelje istine. Knjiga Koraci samoizgradnje bavi se upravo time, odnosno, stanjima onih koji njime krenu. Ona pruža praktične upute koje se dotiču gotovo svake životne prilike muslimana i na izravan način komunicira sa svojim čitaocem.

Pitanja i odgovori