BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s.

Danas, dok svjedočimo moralnom padu čovječanstva, islam pruža svoju ruku da spasi čovjeka utonulog i zagušenog u porocima. Tako i ova knjiga – čiju glavninu sačinjava 440 hadisa Božijeg Poslanika i predaja njegove porodice, može biti najuzvišenija pouka života, tumač cilja našeg stvaranja i svjetiljka koja osvjetljava stazu tragaocima za istinom. Sama riječ hadis označava govor koji donosi nešto novo. Zašto za riječi izrečene stoljećima prije nas kažemo hadis, odnosno označavamo nešto novo? Odgovor je jasan – to su riječi čiju vrijednost vrijeme ne umanjuje, jednako aktuelne danas, kao i onda kada su izrečene, kakve su: „Prvo komšije, pa onda članovi porodice“, “Bol uzrokovana jezikom gora je od uboda oštricom mača.” „Budite pažljivi prema roditeljima, kako bi i vaša djeca bila pažljiva prema vama“. Hadisi i predaje u Buketu cvijeća dati su u arapskom izvorniku i u prevodu na bosanski, te raspoređeni prema temama, tako da je čitaocu lahko kretati se kroz knjigu u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama.

Pitanja i odgovori