Islamska logika

Islamska logika je udžbenik koji izrasta na temeljima opsežne knjige El-Mantik, poznatog učenjaka, allame Muhammeda Muzafera. Obrađuje sljedeće teme: Definicija i podjela logike, čovjekova potreba za logikom, logika kao čovjekovo sredstvo, teme kojima se bavi logika, objašnjenje pojma i suda, definicija znanja, podjela znanja, razlike između prisutnog znanja i stečenog ili teorijskog znanja, ukazivanje sa logičkog aspekta, vrste ukazivanja, prirodno, racionalno i konvencionalno ukazivanje, vrste konvencionalnog ukazivanja. Zatim se prelazi na poglavlje o riječima, raspravu o univerzalijama, partikularnim i univerzalnim sudovima. Treći dio posvećen je definiciji i pravilima definiranja. Raspravlja se i o izvođenju zaključaka, dedukciji i njenim zaključcima, zatim o indukciji i njenoj podjeli i na koncu o analogiji i stubovima na kojima se ona gradi. Posljednje poglavlje posvećeno je temi pet logičkih tehnika. Ukratko, riječ je o knjizi u kojoj istaknuti islamski mislioci tretiraju teme vezane za logiku

Pitanja i odgovori