Drvo

Sađenje drveća

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako nastupi Sudnji dan i u ruci nekoga od vas se nađe sadnica, ako mogne da ne ustane dok je ne posadi – neka je posadi.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema muslimana koji je zasijao sjeme ili zasadio mladicu i od ploda toga pojede ptica, čovjek ili životinja, a da mu se to ne upiše kao milostinja.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema čovjeka koji je zasadio mladicu, a da mu Allah ne upiše nagradu za to u mjeri roda toga drveta.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko zasadi sadnicu i bude strpljiv u njenom čuvanju i održavanju dok ne donese plod, ima kod Allaha nagradu za svaki plod tog drveta.”[4]

Sječa drveta

Imam Sadik, mir s njim: “Ne sijecite voće jer će u suprotnom Allah na vas spustiti tešku kaznu.”[5]

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o sječi drveta: “Nema zapreke u tome.” Ammar ibn Musa upita: “A drača?” Imam reče: “Nema zapreke u tome, ali je mekruh siječi je u pustinji zato što je tamo malo ima. Međutim, ovdje nije mekruh.”[6]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 9056.

[2] Isto, 9051; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 12517.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 9075.

[4] Isto, 9081.

[5] El-Kafi, 5/264/9.

[6] Isto, 5/264/8.

Pitanja i odgovori