Opis ljudi posvećenih Ovome svijetu; Pretjerivanje u spavanju

Ajeti

أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتًۭا وَهُمْ نَآئِمُونَ

A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali?[1]

Predaje

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Zaista Uzvišeni Allah mrzi pretjerivanje u spavanju i besposlici.”[2]

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: “Pretjeranim spavanjem gube se i vjera i Ovaj svijet.”[3]

Imam Kazim, mir s njim, rekao je: “Zaista Slavljeni Allah mrzi spavalicu besposličara.”[4]

Džabir ibn Abdullah prenosi da je Božiji poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, rekao: “Majka Sulejmana, sina Davudovog rekla je Sulejmanu, mir s njim: ‘Čuvaj se pretjeranog spavanja noću, jer ono čovjeka uistinu učini siromašnim na Sudnjem danu.”[5]

Ovo su samo neki sveti tekstovi o spavanju i o pokuđenosti pretjeranog spavanja.

 

Izvor: Ali Se’adet Perver, Tajne s Miradža, sv. 2., Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2019., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Elmedin Karaman

[1] El-A‘rāf, 97.

[2] Vesāilu-š-šī‘a, sv. 17, str. 57, predaja 21969.

[3] Isto, str. 58, predaja 21970.

[4] Vesāilu-š-šī‘a, sv. 17, str. 58, predaja 21971.

[5] Isto, sv. 6, str. 504, predaja 8556.

Pitanja i odgovori