Imam Homeini, etika i politika

Okosnicu djela koje je pred vama čini etika i njen odnos prema politici sa stanovišta Imama Homeinija. Rasprava je podijeljena u tri dijela. Prvi dio čini pogled na temeljna načela njegove islamske teorijske etike i fundamentalna učenja o njoj.

Drugi dio odnosi se na promišljanje o odnosu između etike i politike. Treći dio bavi se etičkom politikom i etičkim elementima u politici. Smatrajući da je etika zauzimala posebno mjesto u načinu razmišljanja Imama Homeinija, autor ovih redaka je izložio argumente kojima je pokazao da je Imam politiku smatrao produženom etikom i prema njoj se odnosio s aspekta etike. Vjerovao je da politika sa svim svojim komplikacijama i problemima može i treba biti etična.

To je stoga što sa njegovog stajališta etika nije ograničena na individualna i kolektivna učenja i preporuke, nego je smatra temeljom individualnog i socijalnog života, kao i vrelom sreće za oba svijeta. Etika nije jedna marginalna stvar, jer ona, zapravo, kao temelj kretanja i razvoja društva prožima sve društvene fenomene. Budući da je takva, politika se ne može posmatrati odvojenom od nje.

Nadamo se da će ova knjiga biti u stanju predstaviti dio Imamovih misli glede društvenih pitanja i poslužiti kao prolegomena za opsežnije i dublje napore u vezi s ovim pitanjem.

Pitanja i odgovori