Akbar Eydi

Profesor Akbar Eydi jedna je od onih ličnosti koje su imale sreću učiti od velikih učenjaka kao što su Allame Tabatabai, Murteza Mutahari, Hasan Zade Amuli, Misbah, Amini i drugi. Doktor je islamskih nauka i višegodišnji profesor filozofije na Teheranskom unverzitetu. Autor je i priređivač brojnih djela širokog tematskog raspona, od odgoja, ahlaka i logike do tefsira, akaida i irfana. Profesor Eydi poznat je po svojim nadahnutim predavanjima, kojima na jednostavan način približava slušaocima mudrost i smisao stvaranja  i bivanja čovjeka na ovom svijetu. Slušaoce plijeni porukama koje crpi iz Kurʹana i hadisa – koji vrijede svuda i u svim vremenima.

Objavio je sljedeća djela: Islamska logika, Savršeni ahlak, Islamsko-irfanske teme, Pouka o odgoju, Sekularizam ili vjera, Imamet u Kur'anu, Osnove tefsira, Rasprava o poslanstvu, Karakteristike islama, Bit islama, Predavanja mladim, Temeljne postavke o akaidu, Tumačenje položaja arifa, Učenje o duši u djelu Ibn Sine.

Pitanja i odgovori