Otekline na tijelu

Muhammed ibn Ishak ibn al-Valid prenio od svoga nećaka, Ahmed ibn Ibrahima ibn al-Valida, a ovaj od Ali Ibn Azbata, od Hakima ibn Sulejmana, od Mejsera, ovaj od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao:

“Ovaj ajet je za svaku oteklinu na tijelu za koju se čovjek plaši da je otkrije pred drugima. Kada budeš učio, prethodno se okupaj i očisti. Kada budeš obavio abdest za farz-namaz, zatraži zaštitu njime od tvoje iz­rasline prije molitve i uči dovu pri tome. Potom prouči sljedeći ajet za to: Da Mi ovaj Kur'an brdu nekom objavimo, ti bi vidio kako je ono skrušenošću ispunjeno, i kako bi se pred strahom od Allaha raspalo.(Kur'an, 59:21-24) Ako učiniš u skladu sa onim što je ovdje spomenuto, oteklina će se povući.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori