Bolan porođaj

Al-Hawatimi je prenio od Muhammeda ibn Ali al-Sazrafija, od Mu­hammeda ibn Aslama, od Hasana ibn Muhammed al-Hašimija, od Abana ibn Abu al-Azzaša, od Salima Qaysa al-Hilalija, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ja znam dva ajeta iz Allahove knjige propisana za žene koje se nađu u porođajnim tegobama. Zapiši ih na pergament kože od gazele i pričvrsti na njene slabine. Zapiši sedam puta: U ime Allaha i sa Allahom, Uistinu poslije teškoće dolazi olakšica, uistinu poslije teškoće dolazi olakšica. (Kur'an, 94: 5-6)Zapiši jedanput: O ljudi, bojte se svoga Gospodara, zaci­jelo je potres Sudnjeg dana krupna stvar. Toga dana kad ga ugle­date, svaka dojilja će zanemariti svoje dijete, i svaka noseća žena pobacit će svoj plod, i vidjet ćeš ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će Božija kazna biti strašna. (Kur'an, 22:1-2) Zapiši na papiru sljedeće i poveži to odriješenim pamučnim koncem te pričvrsti na njeno lijevo stegno. U vrijeme kada se hazreti Merjema porodila, donijela je na svijet živo biće. Ovo živo biće došlo je na svijet odmah, voljom Uzvišenog Allaha. Kada se ona porodi, odsijecite to odmah i nemojte kasniti s tim.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori