Spasonosni lijek

Abu ‘Atab Abdullah ibn Bistam prenio je od Ibrahima ibn al-Nadra, od sina Mejsama al-Tammara iz Kazvina, koji je rekao:

“Bili smo u kontaktu sa imamima koji su dali lijek svojim sljedbe­nicima. To je lijek zvani ‘izlječitelj’. On se razlikuje od ‘sveobuhvatnog’ lijeka. Ovaj je za hronične i akutne poluparalize, hronične i akutne fa­cialis paralize, hronične i akutne ulkere, hronični i akutni kašalj, tetanus, protiv epidemije (kuge), bolova u vratu i oku, sloja koji se stvori na oku – koji uzrokuje da obrve urastu u oko, on je također za bol u nogama od hroničnog alhama, za slabost abdomena, za vjetrove koji pogađaju djecu zbog nadimanja, panike koja snalazi ženu u toku spavanja za vrijeme trudnoće, trošenja i propadanja nastalog zbog dojenja – za žutu vodu iz stomaka; za lepru, za bilo koji oblik žuči i sluzi protiv ujeda i uboda i za onoga ko je ujeden ili uboden od strane zmije ili škorpiona.

Džibril, odabrani melek, spustio je ovu dovu Musau, mir neka je na nj, kada je faraon namjeravao potrovati Benu Israil i kada je subotu izabrao za njihov dan. Faraon je za njih tada pripremio raznovrsna jela, postavio mnoge stolove, a u hranu stavio otrov. Musa, mir neka je na nj, je izašao sa Benu Israilom, a njih je bilo 600.000, zaustavljajući ih na mjestu ceremonije. Poslao je djecu i žene nazad, a Benu Israil posavje­tovao riječima: ‘Ne jedite njihovu hranu i ne pijte njihova pića sve dok se ja ne vratim.’ Tada je on otišao među ljude i dao im ovaj lijek da piju u ko­ličini koja stane jedva na vrh glave igle. Znao je on da oni neće pos­lušati i da će početi jesti faraonovu hranu. Zatim je on izašao naprijed, a i oni s njim. Kada su oni vidjeli postavljene stolove, nagrnuli su prema hrani grabeći je rukama. Neposredno prije toga, faraon je pozvao Musaa, Haruna, Juš'a ibn Nuna, i elitu iz Benu Israila i zapovjedio im da sjednu za sto posebno pripremljen za njih. Rekao je: ‘Odlučio sam da niko neće odsjeći damana (kapski svizac) do ja lično, ili istaknuti ljudi iz mog kraljevstva. Stoga jedite dok se ne prepunite.’ Faraon je stavio svoj na­jžešći otrov u njihovo jelo ponovo. Kada su završili sa jelom, Musa i nje­govi prijatelji su krenuli, pri čemu je on rekao faraonu: ‘Ostavili smo naše žene i djecu i naše potrepštine iza nas, i mi ih sada očekujemo.’ Faraon reče: ‘Ne, nego dovedite ih ovamo, jer i njima želimo ukazati posebnu počast kao i vama, želim ih nahraniti kao što sam i vas nahra­nio.’ Musa je otišao pred narod, a faraon se okrenuo svojoj sviti i rekao im: ‘Tvrdite da su Musa i Harun bacili svoje čini na nas i da su se svojim činima nama prikazali da jedu našu hranu. Oni su otišli, i nestali su nji­hovi čini, stoga sakupite koga god možete za ostatke hrane od danas i sutra, za trenutak kada se oni izdvoje.’

Oni su to učinili, faraon je naredio da se donese hrana njegovoj sviti bez otrova. On ih je sabrao, a među njima su bili i oni kojima je on dao da jedu i oni kojima nije dao da jedu. Oni kojima je dao da jedu od nje­gove hrane bili su spašeni. Od ostalih, od faraonove družine stradalo je 70.000 muškaraca i 160.000 žena, ne računajući u to uginule konje, pse itd. Faraon i njegova družina bili su strašno iznenađeni djelotvornošću li­jeka zvanog ‘izlječitelj’, kojeg je Allah naredio Musau da da svome narodu.

Potom je Uzvišeni Allah otkrio ovaj lijek svome poslaniku, a Džibril –mir neka je na nj – donio je uzorak od istog Musau, mir neka je na nj, koji je glasio: ‘Uzmi jedan dio oguljenog bijelog luka. Istucaj ga, ali ga ne melji na fino, i stavi u sahan ili lonac za kuhanje, zavisno od količine koju pripremaš. Potom naloži blažu vatru pod njim i prelij ga čistim kravljim maslom – u količini koja je dovoljna da ga prekrije. Kuhaj to sve na blagoj vatri dok se maslo ne raskvasi. Potom to ponovo preljevaj maslom dok ga luk ne mogne više upiti nimalo. Potom prelij preko toga friško mlijeko, stavi to na lagahnu vatru i učini isto što si učinio sa maslom – mlijeko treba biti od krave koja se skoro otelila – mlijeko dol­jevaj sve dok bijeli luk ne mogne više upiti mlijeko, potom uzmi med i is­cijedi saće iz njega. Skuhaj ga odvojeno, ali da ne bude u njemu nimalo ostataka saća. Prelij njime bijeli luk i stavi ponovo na lagahnu vatru, kao što si to učinio sa maslom i mlijekom.’

Zatim uzmi deset dirhema komorača i samelji ga nafino. Pročisti ga, ali ga nemoj prosijavati. Uzmi pet dirhema bibera i mažurane i potom ih samelji. Dodaj tome bijelog luka i spravi od toga smjesu u obliku želea na odgovarajućoj vatri. Sve to isprazni u čistu posudu oslobođenu svakog mirisa. Potom stavi u posudu nešto kravljeg masla i poulji njime posudu. Potom to zakopaj u ječam ili u pepeo i ostavi 40 dana, a ako ostane dulje, utoliko bolje. Kada je neko teško bolestan, neka konzumira od toga u veličini zrna leće.

– Mjesec nakon što je lijek pripremljen, koristan je za probadajuće bolove u zubima ili bolove uzrokovane stvaranjem sluzi, za sve ovo bit će dovoljno uzeti količinu od jednog oraha na prazan stomak.

– Nakon 2 mjeseca lijek je dobar za groznicu koju prati drhtanje. Za ovo je dovoljno uzeti količinu od pola oraha prije spavanja. Lijek je vrlo koristan za varenje hrane i svaku bolest očiju.

– Nakon 3 mjeseca dobro je da se koristi za crni i žuti žuč, za jako izlučivanje vruće sluzi (šlajma) i za bilo koju bolest nastalu iz žute žuči. Za sve to lijek će se uzimati na prazan stomak.

– Nakon 4 mjeseca lijek je dobar za mrklinu u očima i duh koji ok­upira čovjeka kada šeta. Lijek treba uzimati noću prije spavanja.

– Nakon 5 mjeseci koristit će se ružino ulje i vinovo sirće u količini polovine zrna leće pomiješanog sa uljem. Osoba koja pati od neprestane glavobolje udisat će ovo.

– Nakon 6 mjeseci ovo će se uzimati u količini zrna leće. Osoba koja pati od migrene to će udisati sa ružinim uljem na onoj strani na kojoj joj je bolest. To će se činiti prije doručka, odmah u početku jutra.

– Nakon 7 mjeseci ovo će biti korisno za vjetar prisutan u ušima. Za ovo je potrebno staviti kap po kap lijeka za uho, u količini jednog lećinog zrna sa ružinim uljem, u početku jutra dok bolesnik još spava.

– Nakon 8 mjeseci lijek je koristan za žuti žuč i protiv straha od nas­tanka raka. Lijek treba piti sa vodom izmiješan sa bilo kojim uljem koje nam odgovara. Ovo treba činiti prije doručka, u vrijeme izlaska sunca.

– Nakon 9 mjeseci, lijek je koristan, Allahovom voljom, za vrtoglavicu, za pretjerano spavanje, pričanje i drhtanje u snu, za strah i paniku. Lijek treba uzimati sa uljem sjemena radića na prazan stomak protiv nervoze, unutarnje groznice, i konfuznih misli. Uzeti količinu jedne leće sa sirćetom. Korisno je za bjelinu u očima popiti ovo na bilo koji način prije spavanja na prazan stomak.

– Nakon 11 mjeseci lijek je koristan za crni žuč od kojeg čovjeka ob­uzima strah i propadanje. Uzeti ekvivalent jednog graška sa ružinim ul­jem i popiti to na prazan stomak, također uzeti količinu jednog graška toga bez ulja prije spavanja.

– Nakon 12 mjeseci lijek je koristan za hroničnu poluparalizu, kada se uzima ekvivalent jednog graška sa mažuraninom vodom. Dobro je naul­jiti stope maslinovim uljem i solju prije spavanja, i učiniti to isto u toku sljedeće noći. Ovdje se potrebno uzdržati od sirćeta, mlijeka, buranije i ribe, a od ostalog se može jesti, uz korištenje lijeka, što god se želi.

– Nakon 13 mjeseci, lijek je dobar protiv čireva, smijanja bez razloga i igranja s nečijom bradom. Koristi se ekvivalent jednog graška pomi­ješan sa rutvicinom vodom i pije se u prvom dijelu noći.

– Nakon 14 mjececi lijek je dobar protiv otrova, čak i kad je otrov popijen. Uzeti sjeme od patlidžana i samljeti ga, zatim ga staviti da se skuha na vatri. Izvaditi ga i piti to u ekvivalentu jednog graška jedanput, dvaput, triput ili četiri puta sa toplom vodom. Ne uzimati više od četiri puta i potrebno ga je piti u zoru.

– Nakon 15 mjeseci lijek je koristan protiv opsihrenosti, prehlade i vjet­rova. Uzeti ekvivalent jednog oraha i skuhati ga u čistoj vodi, pije se prije spavanja i ne daje se u noći ili tokom sljedećeg dana sve dok se osoba ne najede.

– Nakon 16 mjeseci, potrebno je uzimati ekvivalent pola zrna leće i pomiješati to sa čistom kišnicom koja je pala tog dana ili noći, ili sa gra­dom. Lijek se primjenjuje za obode očiju za osobe koje su bile slijepe neko vrijeme ili su oslijepile nedavno. Primjenjivat će se u rano jutro i kasno uvečer prije spavanja. Koristit će se četiri dana da bi se izliječilo. Ako to nije dovoljno, potrebno je produžiti na osam dana – ali ja nisam vidio da je ikada dostiglo osam dana, a da bolesnik nije bio izliječen, vol­jom Uzvišenog, Sveobuhvatnog Allaha.

– Nakon 17 mjeseci lijek je koristan, voljom Uzvišenog Allaha, za lepru. Uzeti ulje od kasaća od noge krave ili noge ovce – sa ekvivalentom od jednog oraha lijeka. Lijek se koristi prije spavanja i prije doručka. Dobro ga je uzeti u količini jednog zrna i nauljiti tijelo njime, trljajući grubo. Poželjno je uzeti nešto malo toga i udisati ga sa maslinovim i ružinim uljem. To će se činiti krajem dana u banji.

– Nakon 18 mjeseci lijek je koristan, voljom Uzvišenog Allaha, za lepru koja liči na vitiligo, osim ako je bolno područje posječeno i krvari. Potrebno je uzeti lijek u količini jednog graška i promiješati ga sa ora­hovim uljem ili gorkim bademovim uljem ili sa uljem borove šišarike. Piti to nakon zore i udisati određenu količinu istoga sa tim uljem, i utrljati to po tijelu sa solju. On je rekao: Svi naprijed navedeni sastojci ne bi se trebali mijenjati u količini i primjeni, jer ako se to dogodi, oni bi mogli izazvati suprotan učinak kod osobe i uopće ne bi bili korisni za nju.

– Nakon 19 mjeseci uzeti sjeme slatkog šipka i iscijediti iz njega sok, i uzeti količinu jednog zrna colocynth. Piti to protiv zaborava, amnezije, pretjerano vruće sluzi i akutne i hronične groznice na prazan stomak sa toplom vodom.

– Nakon 20 mjeseci lijek je koristan, Allahovom voljom, protiv glu­hosti. On se koristi sa storaxovom vodom. Ekstraktira se njegova voda i nalije ekvivalent manjeg lećinog zrna u uho; bolesnik će nakon toga pro­čuti. A ako on još ne može čuti, neka udiše tu vodu sa ekvivalentom lećinog zrna sljedećeg dana. Saliti na vrh njegove glave ostatak errhine. Kada osoba boluje od porebrice, i to tako žestoko da joj se jezik izduži, uzeti sjeme kiselog grožđa i dati bolesniku da pije sa ovim lijekom. To će mu biti korisno i povratit će mu zdravlje. Što je lijek stariji, utoliko je bolji, i manja količina lijeka će se uzimati tada.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori