Koristi od kupinga

Muhammed ibn Husejn prenio je od Faddala ibn Ejjuba, od Ismaila, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – od Imama Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – nikada se nije požalio ni na jednu bol, a da nije pribjegao tretmanu kupinga.”Abu Tiba je rekao: “Kupirao sam Božijeg Poslanika – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – i on me je na­gradio jednim dinarom za to, potom sam pihnuo njegove krvi, a on me je upitao: “Je li to piješ?” Odgovorih: “Da.” On kaza: “Šta te je nagnalo da to učiniš?” Odgovorih: “Ovim ću biti blagoslovljen.” On reče: “Našao si ovim zaštitu od patnji i bolesti, siromaštva i bijede. Allaha mi, džehen­nemska vatra neće te nikada dodirnuti.”

Zubejr ibn Bakkar prenio je od Muhammeda ibn Abd al-Aziza, od Mu­hammeda ibn Ishaqa, od Ammara, od Al-Fadla al-Rassana, koji je rekao: “Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Od medicinskih tretmana Božijeg Poslanika su: kuping, pomazivanje i udisanje para l­jekovitih pripravaka.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

 

Pitanja i odgovori