Mokraćni mjehur

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda al-Sinana al-Sinanija al-Muhfaddala ibn Omera, od Muhammeda ibn Ismaila, od Abu Zejneb koji je rekao: “Jedan od naše braće požalio se Abu Abdillahu es-Sadiqu – mir neka je na nj – na bol mokraćnog mjehura. Es Sadiq je odgovorio:

‘Traži zaštitu od toga u ajetima koje ćeš tri puta proučiti prije spavanja, i jednom kada se probudiš, nakon toga nećeš osjećati bol: Ne znaš li ti da je tvoj Gospodar Svemoćan i obuhvata sve stvari? Ne znaš li ti da tvom Gospodaru pripada kraljevstvo Nebesa i Zemlje, i da vi osim Njega nemate ni zaštitnika ni pomagača?” (Kur'an, 2: 106 – 107)

Isti čovjek je potom kazao:

“Učinio sam kako mi je rečeno, i poslije toga nisam osjetio nikakvu bol.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori