Kašalj

Abdullah ibn Muhammed ibn Mihran al-Kufi prenio je od Ejjuba, od Amra ibn Šimra, od Džabira, od Ebu Džafera Muhammeda ibn Ali, ibn Husejna – mir neka je na nj – od Husejna koji je rekao:

“Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – je rekao: – Ko god se požali na bolove u grlu i pojačani kašalj kod koga se tjelesna slabost poveća, neka se utekne ovim riječima koje su obuhvatne za sve stvari:

‘O Allahu, Ti si moja nada i moje Utočište, moja Podrška, moje Pribježište, moj Uzvisivač i moja Ljepota.

Ti si Utočište onih koji se plaše.

Nema pribježišta za one koji bježe izuzev u Tebe.

Nema nikoga na koga se ljudsko biće može osloniti osim na Tebe.

Nema želje za one koji žele izuzev u Tebi.

Nema pomagača za ugnjetene osim u Tebi.

Nema čuvara za potrebne osim Tebe.

Nema ništa što bi se dalo potraživateljima ni od koga osim Tebe.

Nema mjesta za utočište pokajnicima osim kod Tebe.

Izdržavanje, nafaka i blagodati dolaze samo iz Tvoje ruke.

Tlačiteljska događanja su me onespokojila, tegobni tjesnaci su me iscrpili i mučne bolešćine su me spopale.

Ne nalazim izlaza do vrata izbavljenja osim Tvojom uputom.

Evo me stojim pred Tobom i za pomoć Te molim, sa molitvom u bo­jazni da me Tvoja pomoć ne mimoiđe.

Otvori Svoja vrata spasa, o Gospodaru, onome koji Ti išće i odazovi se onome ko Te doziva.

Odagnaj moju tugu, otkloni moju štetu, ispuni moju potrebu, otkloni moju žalost, izbriši moje nespokojstvo, spasi me od uništenja, evo me na ivici provalije.

Ne nalazim spas nigdje drugdje osim kod Tebe.

O Allahu, o Onaj koji se odazivaš nevoljniku, kada te on pozove i koji uklanjaš nevolju (Kur'an 27:62), imaj milosti prema meni i odagnaj od mene moju tugu, žalost, patnju i sve bolesti.

Gospodaru, ako Ti to ne učiniš, pa ja se ne nadam izbavljenju ni od koga osim od Tebe.

Imaj milosti prema meni, o Najmilostiviji od milostivih!

Ovo je stanje upropaštenog, siromašnog.

Ovo je pozicija onoga koji strahuje, onoga koji traži utočište.

Ovo je stanje onoga koji doziva za pomoć.

Ovo je stanje ožalošćenog, ranjenog.

Ovo je stanje onoga koji je u nevoljama, koji traži zaštitu.

Ovo je stanje sluge Tvoga, roba-nevoljnika koji umire, koji tone, koji je prestrašen.

Ovo je stanje onoga koji se probudio iz sna, koji se upravo digao iz svoje zaboravnosti, koji se izliječio iz svoje bolesti i žestine patnje, ali koji strahuje od posljedica svojih grijeha.

Ovo je onaj koji priznaje svoje grijehe, koji je ponizan pred svojim Gospodarom i koji plače od straha od Njega.

Ovo je onaj koji traži oprost, lije suze i traži iskupljenje – spomin­janjem Allaha – od svoga Gospodara.

Ovo je onaj koji se plaši Tvoje moći, lije suze, koji se nada, koji moli i zaziva: Gospodaru, nevolja me je snašla (Kur'an 21:83), zato me uputi Gospodaru moj.

Ti vidiš moj hal. Ti čuješ moje riječi. Ti znaš moje tajne i ono što ob­jelodanjujem javno.

Ti znaš moju potrebu i poznaješ me potpuno.

Ništa od mojih djela, otvorenih ili tajnih, javnih ili skrivenih u mojim prsima, nije skriveno od Tebe.

Stoga Te ja molim, pošto si Ti Jedini Apsolutni Autoritet Koji ima moć da upravlja stvarima i događajima, koji prihvaća izgovore, koji određuje sudbine. Jer, ja sam onaj koji traži, koji se ogriješio prema sebi i posvjedočio svoj grijeh, zaprljao svoju dušu i izvršio zločin prema sebi.

Ja sam onaj koji se pokajao za prošle grijehe i onaj koji se vratio svome Gospodaru. Ja sam onaj koji je zaželio i koji je našao utočište u Tvom ok­rilju, koji je odbacio griješenje, ustegao svoje želje i posvetio se Onome Koji prašta sve pogreške, Onome koji prima pokajanje, Onome Koji briše grijehe, Onome Koji ima milost na onoga koji se udaljio, Onome Koji otklanja sve nesreće i liječi sve bolesti.

Bože, imaj milosti prema mojim grijesima i mom pokušaju da uđem kod Tebe! Oprosti mi sva moja skretanja od uputa Tvoje knjige, a koja si Ti sva zabilježio.

Pređi preko onoga što je u Tvom znanju od mojih prošlih grijeha, pogrešaka, mojih tajnih prekršaja, moje nemoralnosti, mojih loših djela, mojih prijestupa i svega onoga što će posvjedočiti Tvoji meleci i što su oni zapisali u toku mog djetinjstva, puberteta, mladosti, starosti, u toku dana i noći, jutra i večeri, akšama i praskozorja, popodne i u svanuće, u kući i na putu, u usamljenosti i na javi.

Pređi preko mojih loših djela i smjesti me među stanovnike Dženneta, što je istinito obećanje koje im je još ranije obećano. (Kur'an 46:16)

O Allahu, tako Ti Muhammeda i njegove porodice, otkloni od mene bolesti koje su spopale moje tijelo, moju kosu, moju kožu, moje krvne su­dove, moje nerve, moje udove, jer niko ih drugi neće ukloniti do Ti – o Najmilostiviji od milostivih, o Odazivaču na pozive očajnih i izgubl­jenih.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori