Zglobovi

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammed ibn Yahya al-Armanija, od Junus ibn Zeabiyana, od Abu Zejneb, koji je rekao:

“Dok sam bio sa Džafer ibn Muhammedom – mir neka je na nj – došao mu je Sinan ibn Sulama, potpuno blijed. Imam ga je upitao: ‘Šta je s tobom?’ On mu je opisao oštro kuckanje koje osjeća u svojim zglobo­vima, koje mu pričinjava znatne tegobe. Imam mu reče: ‘Teško tebi, kaži: – O Allahu, molim Te Tvojim imenima i Tvojim blagoslovima i pozivom Tvog časnog Poslanika, koji ima uticaja kod Tebe, i tako Ti prava njegovog i njegove blagoslovljene kćerke Fatime i prava njegovog zastupnika (wasija) – Imama Alija, i prava prvaka džennetskih mladića –Hasana i Husejna, otkloni od mene zlo koje me je snašlo; tako Ti nji­hovih prava, tako Ti Tvog prava, o Gospodaru svijetova.’Allaha mi, nije se ni digao sa svog mjesta, a njegove tegobe su nestale.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori