Nasilje (zulm)

Upozoravanje na nasilje

وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Na Dan stajanja će doći čovjek radujući se svojim dobrim djelima pa će doći drugi čovjek i reći: ‘Gospodaru moj, ovaj mi je nasilje učinio!’ Tada će se uzeti od njegovih dobrih djela i pridodati dobrim djelima onoga koji traži svoje pravo. I tako će trajati sve dok pri njemu više ne bude nijednog dobrog djela. I kada mu opet dođe onaj koji traži svoje pravo, uzeće će se od tražiočevih loših djela pa pridodati lošim djelima onoga koji je učinio nasilje. Tako će se od njega naplaćivati sve dok ne uđe u džehennemsku vatru.“[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je zabranio jedenje onoga što mrav nosi u svojim ustima ili na nogama.“[3]

Uloga nasilja u tminama Dana stajanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se nasilja jer ono je tmina Dana stajanja.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se nasilja! Zaista, nasilje je u Boga tmina Dana stajanja.“[5]

Vrste nasilja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U Boga su tri deftera: defter kojem Bog uopće ne pridaje pažnju, defter iz kojeg Bog neće ništa izostaviti i defter iz kojeg Bog neće ništa oprostiti.

Defter iz kojeg Bog neće ništa oprostiti je pripisivanje druga (širk) Bogu Svevišnjem: …Ko drugoga Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti …

Defter kojem Bog uopće ne poklanja pažnju je čovjekovo nasilje prema samome sebi u onome što je između njega i Gospodara njegova: dan posta koji je propustio ili klanjanje koje je izostavio; zaista, Bog Svevišnji će to oprostiti ili preći preko toga, ako bude htio.

A defter iz kojeg Bog neće ništa izostaviti je nasilje ljudi jednih prema drugima; tu je poravnanje (kisas) neizbježno.“[6]

Najteže nasilje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Božija srdžba se povećava prema onome ko čini nasilje onome ko nema drugog pomagača, osim Boga.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji kaže: „Moja srdžba se pojačava prema onome ko čini nasilje nad onim ko nema drugog pomagača, osim Mene.“[8]

Pokajanje nasilnika

 وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao, govoreći: „Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao.[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nasilje je kajanje.“[10]

Obilježja nasilnika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nasilnik ima tri obilježja: silom pokorava onoga ko je ispod njega, neposluhom uznemirava onoga ko je iznad njega i pruža pomoć nasilnicima.“[11]

Upozoravanje na pomaganje nasilniku

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

 Gospodaru moj“ – reče – „zbog blagodati koju si mi ukazao, više nikad neću biti nevjernicima od pomoći!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Na Dan stajanja glasnik će razglasiti: ‘Gdje su nasilnici i njihovi pomagači? Onoga ko im je pripremio tintarnicu, ili im kesu svezao, ili im pero dodao – skupite ih s njima!'“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko pomogne silnika Bog će mu ga na vrat natovariti.“[14]

Poticanje na pomaganje onome kome je učinjeno nasilje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko pomogne onome kome je učinjeno nasilje protiv onoga ko mu ga je učinio biće sa Mnom u Džennetu u prijateljstvu.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao, podsjećajući na riječi Boga Svevišnjeg Davudu, mir s njim: „O Davude, ko god pomogne onome kome je učinjena nepravda ili bude uz njega u toj nepravdi, Ja ću sigurno učvrstiti njegove noge onoga dana kada noge budu drhtale.“[16]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Ali ‘Imran, 57.

[2] Nihajetu-l-Bidajeti ve-n-nihaje, sv. 2, str. 55.

[3] El-Kafi, sv. 5, str. 307, predaja 11.

[4] El-Kafi, sv. 2, str. 332, predaja 11.

[5] El-Hisal, str. 176, predaja 235.

[6] El-Ma'ide, 72; Musnedu Ibn Hanbel, sv. 10, str. 82, predaja 26090.

[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 500, predaja 7605.

[8] El-Emali li-t-Tusi, str. 405, predaja 908.

[9] El-Furkan, 27.

[10] Biharu-l-envar, sv. 75, str. 322, predaja 52.

[11] El-Fakih, sv. 4, str. 361, predaja 5762.

[12] El-Kasas, 17.

[13] Sevabu-l-a‘mal, str. 309, predaja 1.

[14] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 499, predaja 7593.

[15] Kenzu-l-fevaid, sv. 1, str. 135.

[16] Ed-Durru-l-mensur, sv. 3, str. 12.

Pitanja i odgovori