Pohlepa (hirs)

Opasnosti na putu samoizgradnje

Pokuđenost pohlepe i pohlepnog

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pohlepnome je uskraćeno dobro, a uz to uskraćenje on zaslužuje kuđenje u svemu u čemu je. Kako da mu ne bude uskraćeno dobro kada je pobjegao od veze s Bogom?!“[1]

Pohlepa ne povećava opskrbu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko nije pohlepan neće biti pretečen i lišen svoga dijela, niti će se pohlepni dočepati onog što mu nije suđeno.“[2]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Biharu-l-envar, sv. 73, str. 165, predaja 26.

[2] El-Emali li-t-Tusi, str. 527, predaja 1162.

Pitanja i odgovori