Besposlica (bitala)

Opasnosti na putu samoizgradnje

Pokuđenost besposlice

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog mrzi zdravog besposličara, koji nije zaokupljen poslovima ni Ovoga, ni Onoga svijeta.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Dva su svojstva u kojima su mnogi ljudi na golemom iskušenju: zdravlje i dokolica.“[2]

Pogubnost besposlice

U djelu Džami‘u-l-ahbar se prenosi od Ibn Abbasa: „Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.a., vidio čovjeka koji mu se svidio, pitao bi: ‘Ima li on neko zanimanje?’ Ako bi mu odgovorili da nema, on bi rekao: ‘Pao je u mojim očima.’ Na upit: ‘Kako to, o Allahov Poslaniče?’, on bi odgovorio: ‘Ako vjernik nema zanimanja, on tada živi na račun svoje vjere.'“[3]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Šerhu Nehdži-l-belaga, sv. 17, str. 146.

[2] El-Kafi, sv. 8, str. 152, predaja 136.

[3] Džami‘u-l-ahbar, str. 390, predaja 1084.

Pitanja i odgovori