Pripisivanje Bogu druga (širk)

Opasnosti na putu samoizgradnje

Pripisivanje Bogu druga (širk)

Upozoravanje na pripisivanje Bogu druga

وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O sine moj, ne pripisuj Allahu druga, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda!”[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Abdullahu ibn Mesudu: „O sine Mesudov, čuvaj se pripisivanja druga Bogu koliko je treptaj oka, makar bio rezan testerom, ili komadan, ili raspinjan, ili vatrom spaljivan!”[2]

Traženje pomoći od mnogobožaca

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, mi ne tražimo pomoć od mnogobožaca.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mi ne tražimo pomoć mnogobožaca protiv mnogobožaca.“[4]

U djelu Šerhu Nehdži-l-belaga se prenosi od Vakidija o Boju na Uhudu: „Kada je stigao do vrha perivoja Senijjeta (iznad Medine) okrenuo se i ugledao iza sebe četu prostih ljudi koji su galamili. Upitao je: ‘Koji su ovi?’ Odgovorio je: ‘To su saveznici Ibn Ubejja od Jevreja. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Mi se ne ispomažemo mnogobošcima protiv mnogobožaca.“[5]

Skriveno pripisivanje Bogu druga (širk hafijj)

وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِكُونَ

Većina ovih ne vjeruje u Allaha, a da Mu druge ravnim ne smatra.[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvaj se onoga za šta će se tražiti isprika, jer je to skriveno pripisivanje Bogu druga.“[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Lukman, 13.

[2] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 357, predaja 2660.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 4, str. 358, predaja 10887.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 4, str. 358, predaja 10888.

[5] Šerhu Nehdži-l-belaga, sv. 14, str. 227.

[6] Jusuf, 106.

[7] Biharu-l-envar, sv. 78, str. 200, predaja 28.

Pitanja i odgovori