Poklon (hedija)

Značaj poklona u ljubavi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Međusobno se darivajte pa ćete se voljeti; međusobno se darivajte jer to uklanja mržnju!“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Međusobno se darivajte jer poklon sigurno tjera pakost i odstranjuje mržnju neprijateljstva i zlobe.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Poklon uklanja mržnju iz grudi.“[3]

Poticanje na primanje poklona

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čovjekovo ukazivanje počasti svome bratu muslimanu spada da primi njegov poklon ili da mu pokloni ono što ima te da se ničim ne opterećuje.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aiši kada joj je neka siromašna žena ponudila poklon koji ona nije primila usljed sažaljenja: „Zašto ga nisi primila i nagradila je za nj?! Tako je ne bi omalovažila. O Aiša, budi ponizna jer Bog sigurno voli ponizne, a mrzi ohole!“[5]

Zabrana poklona državnim službenicima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zabranjeni su bilo kakvi pokloni državnim službenicima.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko se zauzme za svoga brata pa mu ovaj zauzvrat uruči poklon koji on primi, otvorio je velika vrata od vrata kamate.“[7]

Zabrana primanja poklona od mnogobožaca (mušrika)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mi zaista ne primamo poklon od mnogobožaca.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao čovjeku koji mu je htio pokloniti konja prije ulaska u islam: „Ja uistinu ne volim poklon mnogobošca.“[9]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: „Zaista, Allahov Poslanik, s.a.v.a., je zabranio primanje poklona od mnogobožaca, misleći na darove onih s kojima je u ratu.“[10]

Najbolji poklon

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nijedan musliman ne može pokloniti svome bratu bolji dar od mudre riječi; Bog će mu njome povećati uputu i udaljiće ga od propasti.“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Krasan je poklon, krasan je poklon riječ mudrosti koju čuješ!“[12]

Pokuđenost uzimanja poklona natrag

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji svoj poklon uzme natrag je kao onaj ko se vraća svojoj bljuvotini.“

(Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 639, predaja 46164.) 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Omeru ibn Hattabu, kada je ovaj htio otkupiti konja kojeg je poklonio na Allahovom Putu, misleći da će ga moći dobiti za manji iznos od njegove prave vrijednosti: „Ne kupuj ga i ne vraćaj se svojoj milostinji, makar ti ga dao za jedan dirhem, jer onaj ko se vraća milostinji koju je udijelio je poput onoga koji se vraća svojoj bljuvotini.“

(Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 542, predaja 1419.)

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković 


[1] El-Kafi, sv. 5, str. 144, predaja 14.

[2] El-Kafi, sv. 5, str. 143, predaja 7.

[3] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 74, predaja 343.

[4] El-Kafi, sv. 5, str. 143, predaja 8.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 5, str. 821, predaja 14482.

[6] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 112, predaja 15068.

[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 112, predaja 15070.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 5, str. 820, predaja 14475.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 5, str. 823, predaja 14487.

[10] El-Dža‘ferijjat, str. 82.

[11] Mun'jetu-l-murid, str. 105.

[12] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 212.

Pitanja i odgovori