Pouzdavanje u Boga (tevekkul)

Objašnjenje pouzdavanja u Boga

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici![1]

U djelu Me‘ani-l-ahbar se navodi: „Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.a., pitao Džibrila, mir s njim, o pouzdavanju u Boga, on je odgovorio: ‘To je znanje da nijedno stvorenje ne donosi ni štetu, ni korist i da ne daje niti uskraćuje te odsustvo očekivanja od stvorenja. Kada čovjek bude takav, neće raditi ni za koga, osim za Boga, neće očekivati ni od koga, osim od Boga i neće se bojati nikoga, osim Boga, i neće žudjeti ni za kim, osim za Bogom; to je pouzdavanje u Boga.“[2]

Pouzdavanje u Boga i izvršenje poslova

وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

I opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dovoljan. Allah će, sigurno, ispuniti ono šta je odlučio; Allah je svemu već odredio rok.[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko se pouzda u Boga, On će trud njegov uštedjeti i opskrbiće ga odakle se i ne nada.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji se uzda, koji je skroman i zadovoljan, biće pošteđen truda traženja.“[5]

Lijepi način pouzdavanja u Boga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio čovjeku koji mu je rekao: „Hoću li svezati devu i pouzdati se u Boga, ili ću je pustiti i pouzdati se u Boga?“: „Sveži je i pouzdaj se!“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio čovjeku koji mu je rekao: „Pustiću je i pouzdati se!“ – „Sveži je i pouzdaj se!“[7]

U djelu Mustedreku-l-vesailse prenosi: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je vidio ljude koji nisu sijali i upitao ih: ‘Ko ste vi?’ Odgovorili su: ‘Mi se u Boga uzdamo.’ Rekao je: ‘Ne, već se vi uzdajete u druge ljude.“[8]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Ali ‘Imran, 160.

[2] Me‘ani-l-ahbar, str. 261, predaja 1.

[3] Et-Talak, 3.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 103, predaja 5693.

[5] En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 125.

[6] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 4, str. 668, predaja 2517.

[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 104, predaja 5698.

[8] Mustedreku-l-vesail, sv. 11, str. 217, predaja 12789.

Pitanja i odgovori