Zajam (kard)

Vrijednosti davanja zajma

مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to će i nagradu plemenitu dobiti.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neki čovjek je ušao u Džennet i na njegovim vratima vidio napisano: ‘Milostinja se nagrađuje deseterostruko, a zajam osamnaesterostruko.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ušao sam u džennet i na vratima vidio: ‘Milostinja se uvećava deset puta, a zajam osamnaest puta.’ Upitao sam: ‘O Džibrile, kako to da se milostinja povećava deset puta, a zajam osamnaest puta?’ Odgovorio je: ‘Zato što milostinja dolazi u ruku imućnog i siromašnog, a zajam ne dolazi, osim u ruku onoga kome je potreban.'“[3]

Odgoda naplate duga onome ko je u nevolji 

وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ أَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite.[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga ko pričeka nevoljnika s dugom Bog će staviti u Svoj hlad na Dan kada ne bude drugog hlada, osim Njegova.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kao što tvom dužniku nije dopušteno da ti odugovlači s vraćanjem duga ako je imućan, tako ni tebi nije dopušteno da mu otežavaš ako znaš da je u nevolji.[6]

Zabrana odugovlačenja s dugom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko odugovlači s vraćanjem prava njegovom vlasniku, a u mogućnosti je da ga vrati, za svaki dan ima grijeh kao onaj koji uzima desetinu.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Odugovlačenje imućnog s vraćanjem duga je nasilje.“[8]

 Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

 


[1] El-Hadid, 11.

[2]Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 2, str. 40, predaja 3.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 210, predaja 15373.

[4] El-Bekare, 280.

[5] El-Kafi, sv. 8, str. 9, predaja 1.

[6] Sevabu-l-a‘mal, str. 167, predaja 5.

[7] El-Fakih, sv. 4, str. 16, predaja 4968.

[8] El-Muvetta’, sv. 2, str. 674, predaja 84.

Pitanja i odgovori