Šutnja (samt)

Vrijednost šutnje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru, savjetujući ga: „Četvero može postići samo vjernik: šutnju koja je početak robovanja Bogu…“[1]

Imam Ali, mir s njim, opisujući Vjerovjesnika, s.a.v.a., rekao je: „Njegov govor je razgovjetnost, a njegova šutnja je govor.“[2]

Plodovi šutnje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Drži se duge šutnje jer je ona progoniteljica šejtana i pomoć tebi u poslovima tvoje vjere.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada vidite vjernika sklonog dugoj šutnji približite mu se, jer on podučava mudrosti.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

 


[1] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 377, predaja 2661.

[2] Nehdžu-l-belaga, govor 96.

[3] El-Hisal, str. 526, predaja 13.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, str. 397.

Pitanja i odgovori