Milostinja (sadaka)

Vrijednost milostinje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tlo na Dan stajanja je vatra, izuzev vjernikovog mjesta jer će njemu milostinja praviti hlad.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, milostinja gasi Božiju srdžbu.“[2]

Božije primanje milostinje

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvata milostinju, i da je samo Allah Onaj Koji prašta i da je On milostiv?![3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U dvije radnje ne volim da iko sa mnom učestvuje: u mome abdestu, jer je to dio moga klanjanja, i u mojoj milostinji, jer je ona iz moje ruke u ruku tražioca i ona zaista pada u ruku Svemilostivog.“[4]

Milostinja i odbijanje nesreće

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Milostinja zatvara sedamdeset kapija zla.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Milostinja odbija ružnu smrt.“[6]

Svako dobro je milostinja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svako dobro je milostinja imućnom ili siromašnom.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svako dobro je milostinja; i ono čime čovjek zaštiti svoju čast upisaće mu se kao milostinja.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijepa riječ je milostinja, a i svaki korak koji učiniš da bi klanjao je milostinja.“[9]

Prednost rodbine u milostinji

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema milostinje kad je rodbina u potrebi.“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, nagrada za milostinju bližnjem se udvostručava.“[11]

Imam Husejn, mir s njim, je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.a., kada kaže: ‘Započni od onoga koga si dužan izdržavati: tvojih – majke, oca, sestre i brata, a potom tvoje bliske i bliže rodbine.“[12]

Vrijednost tajne milostinje i njezine posljedice

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako je dajete siromasima kada niko ne vidi, i On će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. A Allah dobro zna ono šta radite.[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tajna milostinja gasi srdžbu Gospodara.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Često dijelite tajnu milostinju, jer ona zaista gasi srdžbu Gospodara Svevišnjeg.“[15]

Granice milostinje 

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko prekoračuje granice u milostinji je kao i njezin uskraćivač.“[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući hazreti Alija, mir s njim, rekao je: „A što se milostinje tiče, udjeljuj je sve dok ne mogneš reći: ‘Prešao sam mjeru’, a zapravo je ne budeš ni prešao.“[18]

Onaj kome nije dopuštena milostinja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, milostinja nije dopuštena imućnom niti jakom i zdravom, izuzev krajnje siromašnog ili krajnje zaduženog; a ko išće od ljudi da bi povećao svoj imetak, biće na Dan stajanja s izgrebotinama na licu i ješće džehennemsko kamenje, pa ko hoće neka smanji, a ko hoće neka poveća!“[19]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kafi, sv. 4, str. 3, predaja 6.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 371, predaja 16114.

[3] Et-Tevbe, 104.

[4] El-Hisal, str. 33, predaja 2.

[5] Ed-Da‘vat, str. 107, predaja 237.

[6] El-Kafi, sv. 4, str. 2, predaja 1.

[7] El-Emali li-t-Tusi, str. 458, predaja 1023.

[8] Ed-Da‘vat, str. 107, predaja 239.

[9] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 374, predaja 2661.

[10] El-Ihtisas, str. 219.

[11] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 395, predaja 16226.

[12] El-Ihtisas, str. 219.

[13] El-Bekare, 271.

[14] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 296, predaja 925.

[15] El-Hisal, str. 180, predaja 246.

[16] El-Isra, 29.

[17] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 399, predaja 16246.

[18] El-Kafi, sv. 8, str. 79, predaja 33.

[19] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 461, predaja 6548.

Pitanja i odgovori