Blagost (rifk)

Vrijednost blagosti

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji smireno hodaju, a kada ih neznalice oslove, odgovaraju blago.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Blagost je sreća, a grubost je nesreća.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, blagost se ni u čemu ne nađe, a da ga ne ukrasi i ne uskrati se bilo čemu, a da ga ne unakazi.“[3]

Bog je blag i voli blagost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aiši: „O Aiša, zaista je Bog blag i voli blagost; On daje za blagost što ne daje za grubost i što ne daje za bilo šta drugo.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji je blag i voli blagost u svemu.“[5]

Blagost u robovanju Bogu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, ova vjera je postojana i ulazite blago u nju! Ne činite robovanje Bogu mrskim Božijim robovima pa da budete kao u putu ostavljeni jahač, koji niti je put prevalio, niti je jahalicu sačuvao.“[6]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Furkan, 63.

[2] El-Kafi, sv. 2, str. 119, predaja 4.

[3] El-Kafi, sv. 2, str. 119, predaja 6.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 38, predaja 5363.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 39, predaja 5370.

[6] El-Kafi, sv. 2, str. 86, predaja 1.

Pitanja i odgovori