Zemlja

A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko uzdigao i usavršio, noći njegove tamnim, a dane svijetlim učinio. Zatim je Zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u moljenju: „O, Ti Koji si Nebo zrakom zatvorio i Zemlju na vodi rasprostro!“[2]

Učvršćivanje Zemlje nevidljivim stubovima

I jedan od znakova Njegovih jeste što Nebo i Zemlja postoje po odredbi Njegovoj. Zatim, to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.[3]

Zaista, Allah drži Nebesa i Zemlju da ne propadnu. A da propadnu, niko ih drugi, osim Njega, ne bi zadržao; On je, zaista, blag i mnogo prašta.[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hvala jeste Bogu, nema boga, osim Njega… Svjetlost nebesa i zemalja, njihov Stvoritelj i Tvorac; stvorio ih je bez stubova i razdvojio ih razdvajanjem pa nebesa i zemlja stoje poslušni odredbi Njegovoj, a zemlje stoje čvrsto sa svojim klinovima (planinama) nad vodom.“[5]

Broj zemalja

Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegova odredba spušta se na njih, da biste znali da je Allah svemoćan i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata.[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svaka zemlja je s nebom svojim.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Višnji je stvorio sedam nebesa i sedam zemalja pa je gornje od njih odabrao i naselio se, a nebesa Svoja je naselio onim od stvorenja Svojih kojim je On htio; On je stvorio sedam zemalja i gornju od njih je odabrao i naselio je onim od stvorenja Svojih kojim je On htio.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Višnji ima bijelu zemlju; putovanje Sunca na njoj iznosi trideset dana i ono je poput dana Ovoga svijeta trideset puta. Ona je krcata stvorenjima koja ne znaju da se na Zemlji griješi prema Bogu i ne znaju da je Bog Višnji zaista stvorio Adema i Iblisa (šejtana).“[9]

 

Rasprava o broju zemalja u Kur'anu i Hadisu 

U Kur'anu Časnom riječ nebo dolazi u jednini i u množini i naglašava se da je broj nebesa sedam. Na drugoj strani, riječ zemlja se na svim mjestima u Kur'anu koristi u jednini, osim na jednom jedinom mjestu, gdje se ukazuje na broj zemalja, u 12. ajetu poglavlja Et-Talak:

Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio...[10]

Čini se da određeni član elif i lam, u riječi zemlja upućuje na ovu Zemlju, na kojoj žive ljudi, dok prijedlog min upućuje na njezine različite dijelove podijeljene, prema klasičnoj geografiji, na sedam područja, koje su geografi imenovali kao sedam pokrajina. Na to je podsjetio Zapovjednik vjernika (Imam Ali, mir s njim), u djelu Nehdžul-belagah, riječima: “Boga mi, čak da mi se nudi sedam pokrajina s onim što je ispod nebesa njihovih da bih otkazao poslušnost Bogu otimanjem mravu makar jednog zrna ječma, ja to ne bih učinio!”

Riječ zemlja u množini koristi se u nekim izrekama Vladara vjernika, mir s njim, u kojima on ukazuje na različite dijelove Zemlje, a ne u značenju više zemalja. Tako, objašnjavajući jedinstvo riječi u minulim narodima, on, mir s njim, kaže: “Zato, pogledajte, kakvi oni bijahu kada su im mišljenja njihova postala složna… Zar ne postadoše upravitelji krajeva zemalja i vladari nad svjetovima?!” U to spada i njegovo, mir s njim, objašnjenje tragova poslanstva Najčasnijeg Poslanika, s.a.v.a., u građenju jedinstva i bliskosti među članovima zajednice muslimana, kada je rekao: “Oni postadoše upravitelji nad svjetovima i vladari u pokrajinama zemalja. Vladali su nad onim koji su nekad vladali nad njima i promicaii su zakone nad onim koji ih nekada promicaše nad njima.“

Ako pažljivo razmotrimo ove predaje, naći ćemo brojne naznake koje potvrđuju da se pod izrazom “sedam zemalja” misli na sedam pokrajina.

 

Prvi predio koji je na Zemlji stvoren

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prvi predio koji je stvoren na Zemlji jeste mjesto Hrama, zatim se od njega Zemlja razastirala. A prvo brdo koje je Bog višnji uspostavio na licu Zemlje jeste Ebu Kubejs, a zatim su se od njega protezale planine.“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prostiranje Zemlje počelo je od Mekke. Meleki kružiše okolo Hrama, a on je prvi okolo kojeg se kružilo. To je Zemlja, o čemu Bog kaže: Zaista, Ja ću na Zemlji postaviti namjesnika.“[12]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1] En-Nazi‘at, 27-31.

[2] Džemalu-l-usbu‘, str. 85.

[3] Er-Rum, 25.

[4] Fatir, 41.

[5] Muhedžu-d-da‘vat, str. 157.

[6] Et-Talak, 12.

[7] El-Bejan ve-t-tebjin, sv. 2, str, 27.

[8] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 12, str. 348, predaja 13650.

[9] A‘lamu-d-din, str. 280.

[10] Et-Talak, 12.

[11] Šu‘abu-l-iman, sv. 3, str. 432, predaja 3984.

[12] El-Bekare, 30; Tefsiru-t-Taberi, sv. 1, dio 1, str. 299.

Pitanja i odgovori