Činioci napredovanja ljudskih zajednica

Rukovođenje predvodnika upute, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zajednica neće propasti, makar i zalutala, ako su njezine vođe upućivači i upućeni.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog Višnji nekom narodu želi dobro, povjeri vlast nad njima – njihovim mudrim, sudstvo među njima – njihovim učenim i imetak njihov – njihovim darežljivim.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Božija pomoć se spušta na zajednicu, a šejtan trči s onim koji je napustio zajednicu.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O ljudi, držite se zajednice! Čuvajte se raskola!“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zajednica je milost, a razdor je kazna.“[5]

 

Ispravnost uglednih

Imam Bakir, mir s njim, je prenio od Allahova Poslanika, s.a.v.a.: „Kada dvije vrste ljudi od moje zajednice budu ispravne, biće ispravna moja zajednica, a kada se one pokvare, moja zajednica će se pokvariti. Na pitanje: ‘Ko su one?’, odgovorio je: ‘Znalci u vjeri i upravitelji.'“[6]

Privrženost moralnim i praktičnim vrijednostima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, ispravnost prvog ove zajednice je u uzdržanosti i čvrstom uvjerenju, a propast posljednjeg od nje jeste u tvrdičluku i pukom nadanju.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moja zajednica će biti u dobru sve dok se budu međusobno voljeli i upućivali, povjerenje čuvali, zabranjeno izbjegavali, slabog poštivali, klanjanje održavali i zekat davali. A kada to više ne budu činili, biće iskušavani sušom i godinama gladnim.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ljudi će biti u dobru sve dok naređuju dobro, odvraćaju od nevaljalog i međusobno se pomažu u dobročinstvu i svijesti o Bogu. A kada to više ne budu činili, dignuće se od njih blagoslovi i biće okrenuti jedni protiv drugih. Neće imati pomagača ni na Zemlji, ni u Nebu!“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moji sljedbenici će najviše ući u Džennet sviješću o Bogu i lijepom ćudi.“[10]

 
 
 
Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1]Tarihu Bagdad, sv. 9, str. 459, predaja 5089.

[2] El-Firdevs, sv. 1, str. 246, predaja 954.

[3]Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 206, predaja 1031.

[4]Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 206, predaja 1028.

[5]Kenzu-l-‘ummal, sv. 7, str. 558, predaja 20242.

[6]El-Hisal, str. 37, predaja 12.

[7]El-Hisal, str. 179, predaja 128.

[8]Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 29, predaja 25.

[9]Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 181, predaja 373.

[10]El-Kafi, sv. 2, str. 100, predaja 6.

Pitanja i odgovori