Hrana pri bolesti

Ishak ibn Jusuf prenio je od Muhammeda ibn al-Ajsa da je on kazao Abu Abdillahu, mir neka je na nj:

“Neka budem žrtvovan za tebe, jedan od nas se razbolio, pa su ga liječnici savjetovali da se ustegne od nekih jela.” Imam je odgovorio: “Mi, Ehli-bejt, ne ustežemo se ni od čega, osim od datula, a sebe liječimo jabukama i hladnom vodom.” On (Muhammed) je upitao: “A zašto se ustežete od datula?” On odgovori: “Zato što je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – kada bi bivao bolestan, običavao ne jesti datule.” A onda je rekao: “Bolesniku neće škoditi ustezanje od takve hrane.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori