Nar

Prenosi se od Abu Hasan al-Askerija – mir neka je na nj – da je rekao: “Nakon kupinga, svaki nar postaje sladak jer on umiruje krv i čisti je u prsima.”

Sulejman ibn Muhammed, koji je učio ezan u džamiji Allahova Poslanika, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, prenio je od Osmana ibn Isa al-Kilabija, od Ismaila ibn Džabira, od Džafera es-Sadiqa – mir neka je na nj – od njegovih čistih predaka, od Emir al-mu'minina –  mir neka je na nj – koji je rekao:

“Jedite narove sa njihovim mesom jer je ono korisno za abdomen. Svako zrnce njegovo kada prispije u abdomen oživljava srce i produ­hovljuje dušu, a odbija šejtanova spletkarenja za 40 jutara. Nar je džennetsko voće. Allah Moćni i Uzvišeni je rekao: U njemu ima voća, palmi, i narova.” (Kur'an, 55:68)

Prenosi se od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je rekao: “Ko god jede nar prije spavanja, siguran je u sebe do jutra.” Prenosi se od Harisa ibn al-Mugire da je rekao: “Požalio sam se Abu Abdillahu – mir neka je na nj – na težinu koju sam osjećao u srcu i na probleme sa varenjem poslije jela. On reče: ‘Uzmi slatkog nara i jedi ga sa njegovim mesom, jer je to dobro za abdomen i to će poboljšati varenje hrane kod tebe.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori