Bol u struku

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Abdullaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Pij selen, jer je on dobar za bolove u struku.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori