Dova za dijete koje plače često, za onoga koji se plaši noći i za ženu koja ne može zaspati od bolova

Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili, da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti ko­liko su vremena proboravili.(Kur'an, 18:11-12)

Abu al-Mu'izz al-Wasiti prenio je od Muhammeda ibn Sulejmana, od Mervana ibn al-Džehma, od Muhammeda ibn Muslima, od Abu Džafera – mir neka je na nj – da je on ovo gore rekao.

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori