Oholost i umjerenost

Imam Ali, a.s., kaže: “Ne budite tvrdoglavi, jer će tvrdoglavi propasti.” (Tesnif gureru-l-hikem, str. 443.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ko sebe smatra velikim, kod Allaha je beznačajan.” 372. Imam Ali, a.s., kaže: “Dvije stvari će uzrokovati propast ljudi: strah od siromaštva i traženje slave.” (Tesnif gureru-l-hikem, str. 308.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Dvije stvari će uzrokovati propast ljudi: strah od siromaštva i traženje slave.” ( Biharu-l-envar, sv. 72, str. 39.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Izbjegavajte umišljenost i ljubav prema hvalisanju jer su to najpouzdanije prilike za šejtana.” (Gureru-l-hikem, str. 298.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko ima i trunku oholosti u srcu neće ući u Džennet.” (El-Kafi, sv. 2, str. 310.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Jamčim da onaj ko štedi neće nikad biti u oskudici.” (Biharu-l-envar, sv. 71, str. 346.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Osnova politike je ophođenje s blagošću.” (Gureru-l-hikem, str. 182.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Trošenje preko potrebe je rasipništvo.” ( Mustedreku-l-vesa'il, sv. 15, str. 271.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Kada bi ljudi bili umjereni u jedenju, njihova tijela bi ojačala.” (Biharu-l-envar, sv. 66, str. 334.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Niko ne prođe pored groblja, a da ga mrtvi ne dozivaju: ”O ti, nemarni čovječe! Da si svjestan onoga čega smo mi svjesni, krv bi ti se sledila.” (Iršadu-l-kulub)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori