Pozajmljivanje i pomaganje nevoljnicima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kome brat musliman uputi molbu za posudbu, a on se ne odazove, Bog će mu zabraniti ulazak u Džennet na Dan kada će dobročinitelji biti nagrađeni.” (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 369.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko bude upitan za zajam, ali se ogluši na potrebu svoga brata, Bog će mu zabraniti Džennet na Dan kada dobročinitelji budu nagrađivani.” (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 367.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Pitajte učene, razgovarajte sa mudrim i družite se sa siromašnim.” (Tuhafu-l-ukul, str. 34.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Uzrok nestanka bogatstva je uskraćivanje onom koji ima potrebu.” (Guraru-l-hikem, sv. 4, str. 190.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., prenio je od Uzvišenog Boga da je rekao u noći Mi'radža: O Ahmede, Moja ljubav je u ljubavi prema siromašnim. Približi se siromašnim i smještaj ih pored sebe da bih ti se Ja približio.” (El-Hajat, sv. 2, str. 51.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko god nahrani gladnog vjernika do njegove sitosti, niti jedno stvorenje među ljudima, niti bliskim melekima, niti časnim vjerovjesnicima ne zna kako velika nagrada ga čeka od Boga Uzvišenog na Onom svijetu.” Potom je dodao: “Nahraniti gladnog muslimana je od sredstava oprosta, nakon toga proučio je riječi Boga Uzvišenog: …Ili, kada glad hara nahraniti siroče od rođaka koji su bliski, ili nevoljnika što je u prašini…[1]  (El-Kafi, sv. 2, str. 201.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak[1] Al-Balad, 14-16.

Pitanja i odgovori