Sticanje sredstava za život

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Proklet je onaj koji ne vodi brigu o onima koje je dužan hraniti i opet, neka je proklet.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 168.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko je strpljiv sa ženom koja ima lošu narav i tu strpljivost traži od Boga, Allah će mu dati nagradu zahvalnih.”  (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 16.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko traga za opskrbom da bi svojoj porodici olakšao život je poput onoga koji se bori na Božijem putu.” (El-Kafi, sv. 5, str. 88.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Dovoljan grijeh čovjeku je da napusti obavezu skrbi prema onima koji su ovisni o njemu.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 168.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Sretan je onaj čovjek koji je sam upravitelj svojoj ženi i djeci.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 168.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori