Pozdravi

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada se međusobno sastajete nazivajte selam i zagrlite se, a kad se rastajete činite to tražeći oprost.”  (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 4.)

Imam Husejn, a.s., kaže: “Za selam postoji sedamdeset nagrada, šezdeset i devet za onoga koji naziva selam, a jedna za onoga koji odgovara.”  (Kad se dvoje sretne onaj koji prvi nazove selam dobija veću nagradu).
(Biharu-l-envar, sv. 78, str. 120.)

Od Imama Sadika, a.s., prenosi se da je rekao: “Poslanik, s.a.v.a., sakupio je djecu Abdul-Muttaliba i rekao: ‘O sinovi Abdul-Muttalibovi, nazivajte selam, čuvajte rodbinske veze, obavljajte noćni namaz dok drugi spavaju, hranite druge i neka vam govor bude prijatan, ući ćete u Džennet u miru.” (Biharu-l-envar, sv. 69, str. 393.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Onaj koji počne selam draži je Allahu i Njegovom Poslaniku.”  (Vesa’ilu-šši’a, sv. 12, str. 55.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori