0 Comments

Selam alejkum Sheikh,

zašto je Imam Homeini u svoj Divan koristio riječi “Pir, Derviš, Muršid” i slično?

Zašto nije koristio šiitske riječi, kao što je “Salik, Muhib, Imam” i slično?

I šta je bio mišljenje Imama Homejnija o Sufije i Sufizam.

Hvala.

Moderator Edited question 9 Augusta, 2022