Vjersko-kulturna manifestacija “AJVATOVICA”

Fondacija “Mulla Sadra” učestvovala je na manifestaciji “AJVATOVICA”, koja se održala u Pruscu. Sajam je bio na otvorenom i trajao je tri dana, od 14. 6. do 16. 6. 2012. godine. Vjersko-kulturna manifestacija “AJVATOVICA” bila je dobro posjećena i zabilježili smo veoma dobar rezultat prodaje naših izdanja. Najprodavaniji naslovi su bili: Predavanja mladim, Učenje o duši, Islam i Poslanik u očima Drugih i Dove odabranih mjeseci.

Pitanja i odgovori