24.Sajam knjige i učila u Sarajevu

Fondacija “Mulla Sadra” u BiH učestvovala je na 24. Sajmu knjiga i učila u Sarajevu. Sarajevski sajam je najpoznatiji sajam ove vrste u Bosni i Hercegovini i naša Fondacija na njemu redovno učestvuje. Ove godine predstavili smo se sa 12 djela, a to su: Bajraktar Kerbele, Mladi, razum i osjećanja, sv. 2, Razum i ljubav, Osnove vjerovanja Poslanikove porodice, Čovjekov zavjet Bogu, sv. 1, Koraci ka samoizgradnji, sv. 2, Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju, sv. 3, Mjera mudrosti u četiri sveska te Mudrosti vjerovjesnika islama, sv. 1.

Sajam je trajao od 18. do 24. 4. 2012. i na njemu smo priredili tri promocije naših novih naslova. U petak 20. 4. hafiz Ensar Karaman promovirao je knjigu Osnove vjerovanja Poslanikove porodice. Dan kasnije prof. dr. Sedad Dizdarević održao je promociju knjige Mudrosti Vjerovjesnika islama, a prof. dr. Munib Maglajlić promovirao je knjigu Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju. U nedjelju 22. 4. prof. dr. Amira Redžić predstavila je knjigu Mladi, razum i osjećanja. Na kraju je direktor Fondacije prof. dr. Akbar Eydi predstavio Mjeru mudrosti, sjajnu zbirku hadisa u četiri sveska.

Pitanja i odgovori