Islamsko irfanske teme

Tema imameta nije svojstvena samo šiijskom mezhebu, ona je sveislamska i još šire – provlači se kroz čitavu prošlost. Predvodnik svih imama kroz cijelu historiju jeste naš Poslanik s.a.v.a. Druga tema o kojoj ćemo raspravljati jeste Ehli-bejt a.s. sa stanovišta Kur'ana. Centralni ajet Kur'ana koji tretira tematiku porodice Božijeg Poslanika je 33. ajet sure El-Ahzab:

Pitanja i odgovori