Značenje Allahove bliskosti i približavanja Njemu

“Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, reče: ‘O Gospodaru, uputi me na djelo kojim ću Ti se približiti!’”

Ajeti

وَإ ِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِ‌يبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.[1]

وَ نَحْنُ أَقْرَ‌بُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ‌يدِ

A Mi smo njemu bliži od vratne žile kukavice.[2]

وَ نَحْنُ أَقْرَ‌بُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـكِن لَّا تُبْصِرُ‌ونَ

A Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite.[3]

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّـهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّ‌بُونَ

Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melecima, Njemu najbližim.[4]

وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَـئِكَ الْمُقَرَّ‌بُونَ

I oni prvi – uvijek prvi. Oni su Allahu bliski.[5]

كِتَابٌ مَّرْ‌قُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ‌بُونَ

Knjiga ispisana! Nad njom bdiju oni Allahu bliski.[6]

عَيْنًا يَشْرَ‌بُ بِهَا الْمُقَرَّ‌بُونَ

Sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.[7]

Dove

U Sahifi Imama Sedžada, mir s njim, stoji: “O Ti Kojeg oči ne mogu vidjeti, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i primakni nas u Svoju blizinu!”[8]

“A onaj kojeg Sebi približiš dobro je priskrbio.”[9]

“Tebi hvala (…) hvalom koja dolikuje samo Tebi, i kojom se približava samo Tebi.”[10]

“Iz srca moga odstrani ljubav prema Ovom niskom svijetu, koji sprečava od onoga što je kod Tebe, i koji odvraća od traženja sredstva koje vodi ka Tebi i od približavanja Tebi.”[11]

Među petnaest šapćućih moljenja nalazimo i sljedeće riječi:I daj nam da okusimo slast ljubavi Tvoje i blizine Tvoje.”[12]

“Blizinu Tvoju tražim, a bliskost Tvoja je krajnja želja moja.”[13]

“Ko je osjetio bliskost Tvoju, pa potom zatražio da se to promijeni? Bože moj, učini nas od onih koje si izabrao za Svoju blizinu i za Svoje prijateljstvo!”[14]

“Od Tebe išćem ljubav prema Tebi, i ljubav prema onima koji Te vole, i ljubav prema svakom djelu koje me blizini Tvojoj vodi.”[15]

“Učini nas od onih (…) čija srca žar ljubavi prema Tebi obuze pa u gnijezdima razmišljanja utočište nalaze i u vrtovima bliskosti i otkrovenja uživaju!”[16]

“Bože moj (…) kako je samo slatko piće bliskosti Tvoje, pa nas sačuvaj progona Tvog i udaljavanja Tvog.”[17]

Objašnjenje

Navedeni i njima slični ajeti i dove ukazuju na činjenicu da postoje dvije vrste bliskosti. Prva je Allahova bliskost sa svim stvarima, među njima i čovjekom i nematerijalnim bićima, a ona se označava terminom “bliskost po biti”. Na nju upućuju neki ajeti i predaje.

Druga vrsta bliskosti je da se oni koji napuste samoživost i posvećenost željama duše osvjedoče u zbilju prve vrste bliskosti, tj. u Allahovu bliskost sa stvarima. Ova druga vrsta bliskosti naziva se “osvjedočena bliskost”. Taj visoki položaj postižu samo rijetki pojedinci koji idu stazama istinskog obožavanja i znaju da su sva moguća stvorenja pred Uzvišenim Allahom čisto siromaštvo i ovisnost. Drugim riječima, stizanjem do položaja zbiljskog obožavanja Božiji rob se osvjedočuje u zbilju Božije jednoće (tevhid) i na razini djela, i na razini svojstava, i na razini imena, i na razini biti, na svim poljima očitovanja postojanja. O ovome smo govorili u raspravi o utrnuću, a u vezi s riječima: “i približavanje Meni”[18], navest ćemo ajete, predaje i naše objašnjenje približavanja Uzvišenom Allahu, pa obratite pažnju i na taj dio.

Izvor: Izvor: Ali Se'adet Perver, Tajne s Miradža, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2012., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Akbaš Lutfi

[1] El-Bekare, 186.

[2] Kaf, 16.

[3] El-Vaki‘a, 85.

[4] En-Nisa, 172.

[5] El-Vaki‘a, 10–11.

[6] El-Mutaffifin, 20–21.

[7] El-Mutaffifin, 28.

[8] Es-Sahifetu-s-Sedždžadijje, dova 5.

[9] Isto.

[10] Isto, dova 47.

[11] Isto.

[12] Biharu-l-envar, sv. 91, str. 147.

[13] Isto, str. 148.

[14] Isto.

[15] Isto, str. 149.

[16] Isto, str. 150.

[17] Isto, str. 151.

[18] Predaja s Miradža, poglavlje 6.

Pitanja i odgovori