Literarni natječaj o temi „Kur'an je lijek i milost vjernicima“

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Fondacija “Mulla Sadra” raspisuju Literarni natječaj o temi: “KUR'AN JE LIJEK I MILOST VJERNICIMA”. Izbor naslova teme Literarnog natječaja inspirisan je značenjem 82. ajeta sure Al-Isrā᾿: “Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a zločiniteljima on samo povećava propast.

Literarni radovi mogu biti uobličeni u formi priče, pjesme, ili prigodnog eseja, uz važnu napomenu da se na Literarni natječaj može poslati samo jedan rad (priča, ili esej), dužine, najviše, do četiri novinarske kartice, do 7.500 (sedam ipo hiljada) znakova, a ukoliko se autori/autorice odluče sudjelovati na Natječaju u poetskoj formi, onda mogu poslati od jedne do četiri svoje pjesme. U obzir će biti samo uzeti oni radovi koji se budu držali teme Literarnog natječaja.

Literarni natječaj nije starosno uvjetovan pa se svojim literarnim ostvarenjima mogu javiti svi koji govore i pišu na bosanskom jeziku, bilo u Bosni i Hercegovini, bilo u inostranstvu.

Učesnici/učesnice u Literarnom natječaju svoje radove treba da pošalju sa šifrom, najdalje, do 20. juna 2018. godine na sljedeću e-mail adresu: [email protected] a u posebnoj koverti, koju treba poslati poštom, treba dostaviti ime, prezime, šifru, samim tim i rješenje šifre, te broj telefona (radi kontakta), pa tu, zapakovanu kovertu proslijediti na adresu:

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini 

Zelenih beretki 17

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Najuspješnijim učesnicima Organizatori takmičenja pripremili su vrijedne nagrade, koje će biti uručene u Sarajevu nakon okončanja procedure pregledavanja i vrednovanja radova pristiglih na Literarni natječaj.

Pitanja i odgovori